Thông báo Thời gian khai mạc, tổ chức thi vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2020


Thông báo số 71/TB-HĐTD ngày 05/4/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Liên Chiểu về Thời gian khai mạc, tổ chức thi vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2020:

 

TẢI VỀ

 

Tin cùng chuyên mục