Kết quả kiểm tra vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2020


Thông báo số 67/TB-HĐTD ngày 25/3/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Liên Chiểu về Kết quả kiểm tra vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2020:

 

TẢI VỀ

 

Tài liệu ôn thi:

 

TẢI VỀ

 

 

 

Tin cùng chuyên mục