Kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học từ hạng hạng III lên hạng II thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2020


Thông báo số 27/TB-UBND ngày 26/3/2021 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học từ hạng hạng III lên hạng II thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2020:

 

TẢI VỀ

Kết quả điểm thi:

TẢI VỀ

 

Tin cùng chuyên mục