Thông báo lịch thực hiện thu nhận hồ sơ, cấp căn cước công dân lưu động trên địa bàn quận Liên Chiểu


Kể từ ngày 06/3/2021, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tổ chức cấp mới, cấp đổi CCCD có gắn chíp điện tử dưới hình thức lưu động trên địa bàn quận Liên Chiểu cho tất cả các công dân từ 14 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Lịch thực hiện thu nhận hồ sơ, cấp căn cước công dân lưu động trên địa bàn quận Liên Chiểu:

 

TẢI VỀ

 

 

Tin cùng chuyên mục