Thông báo Danh sách các hộ còn nợ tiền sử dụng đất đề nghị thanh toán trước ngày 28/02/2021 để được hưởng chế độ theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP


Thông báo Danh sách các hộ còn nợ tiền sử dụng đất đề nghị thanh toán trước ngày 28/02/2021 để được hưởng chế độ theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP:

 

Tải về:  2014      2015

 

 

 

Tin cùng chuyên mục