Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần khác
 • NGÀY 04/06/2023


  04/06/2023
 • TUẦN THỨ 23

  Thứ hai 05/06/2023 8h00 Thường trực Quận ủy làm việc tại cơ quan
  14h00 Đồng chí Bí thư Quận ủy làm việc tại cơ quan
  14h30 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đi kiểm tra thực tế Hiện trường
 • Thứ ba 06/06/2023 8h00 Đồng chí Bí thư Quận ủy làm việc tại cơ quan (cả ngày)
  8h00 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy dự Đại hội Hội NNCĐ da cam quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 Hội trường TTHC quận
  14h00 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy dự Hội nghị quán triệt một số văn bản mới của Ban Thường vụ Thành ủy Hội trường tầng 4, BTC Thành ủy, số 100 Lê Lợi
 • Thứ tư 07/06/2023 8h00 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy làm việc tại cơ quan
  8h30 Đồng chí Bí thư Quận ủy làm việc với Thường trực Đảng ủy phường Hòa Khánh Bắc về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII (dự kiến) Phòng họp BTV Quận ủy
  14h00 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy làm việc với Tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU và Tổ biên soạn Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI Phòng họp BTV Quận ủy
  14h00 Đồng chí Bí thư Quận ủy đi kiểm tra thực tế Hiện trường
 • Thứ năm 08/06/2023 8h00 Hội ý Thường trực Quận ủy Phòng họp BTV Quận ủy
  14h00 Họp Ban Thường vụ Quận ủy tháng 6/2023 Phòng họp BTV Quận ủy
 • Thứ sáu 09/06/2023 8h00 Đồng chí Bí thư Quận ủy tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023 Phòng tiếp công dân - UBND quận
  8h00 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy dự Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới" Hội trường Thành ủy
  14h00 Thường trực Quận ủy làm việc tại cơ quan
 • Thứ bảy 10/06/2023
 • Chủ nhật 11/06/2023
 • LỊCH DỰ KIẾN