Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn quận Liên Chiểu

 

Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND quận Liên Chiểu về Trin khai công tác bo đảm trt tan toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn qun Liên Chiu:

 

TẢI VỀ