Liên Chiểu: Vận động thành công 1 hộ dân bàn giao mặt bằng


Thực hiện Quyết định 649/QĐ-UBND ngày 26/2/2021 của UBND Quận Liên Chiểu về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với xí nghiệp tư doanh Hồng Anh, do ông Nguyễn Anh sở hữu, tại tổ 23, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu trong thời gian từ ngày 5/3/2021 đến ngày 5/6/2021; thời gian qua, Ban cưỡng chế thu hồi đất quận Liên Chiểu đã tiến hành vận động, thuyết phục chủ hộ di dời bàn giao mặt bằng nhiều lần nhưng chủ hộ không chấp thuận.


Hỗ trợ thi công di dời vật dụng cho chủ hộ

Do đó, sáng 23/4, Ban cưỡng chế tổ chức tiến hành cưỡng chế. Tuy nhiên, trước khi lực lượng chức năng chuẩn bị cưỡng chế, chủ hộ đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. Lực lượng chức năng cũng hỗ trợ tháo dỡ, di dời các vật dụng cho chủ hộ.

Được biết, địa chỉ đất bàn giao là thửa đất số 10, tờ bản đồ 49, diện tích 14.493m2, thuộc tổ 23, Dự án KDC Nam Bàu Mạc, phường Hòa Khánh Bắc.

 

Kim Hiếu.