Liên Chiểu triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban bí thư TW Đảng

     Chiều ngày 29/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTTQ) Việt Nam quận Liên Chiểu hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cho các đồng chí lãnh đạo đoàn thể chính trị xã hội quận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các phường và Trưởng ban Công tác mặt trận khu dân cư.

      Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên UBMTTQVN thành phố quán triệt những nội dung chính của Chỉ thị 18. Theo đó, nội dung đặt ra yêu cầu: Cấp ủy, tổ chức Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân về phát huy dân chủ cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội; tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội bức xúc, quan tâm.

Cũng tại hội nghị, UBMTTQVN quận triển khai kế hoạch Giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  và các đoàn thể chính trị - xã hội quận năm 2023. Trong đó, tập trung giám sát tình hình thực hiện các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân trên địa bàn quận. Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các quận, phường và nhiều nội dung quan trọng khác.

Cũng tại hội nghị, UBMTTQVN quận và các phường đã ký kết giao ước thi đua năm 2023.

                                                                                      Quang Thắng

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 5 8 3 6 7 4
Hôm nay: 8.999
Hôm qua: 13.082
Tuần này: 38.079
Tháng này: 488.267
Tổng cộng: 16.583.674
Đăng nhập