Hỗ trợ 3 hộ khó khăn từ hoạt động thu gom phế liệu


Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường, vừa qua, hội viên Chi hội phụ nữ Hòa Phú 5 phường Hòa Minh tổ chức thu gom phế liệu và phân loại rác thải rắn. Đây cũng là hoạt động thường xuyên của chi hội vào mỗi thứ 7 hàng tuần nhằm thu gom phế liệu, bán tiết kiệm gây quỹ hoạt động chi hội. Từ nguồn quỹ, chi hội đã trích hơn 1 triệu đồng để hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 3 hộ khó khăn trên địa bàn. Hoạt động này vừa bảo vệ môi trường vừa thiết thực chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn trong khu vực.

 

Phạm Bình.

 

Tin cùng chuyên mục