Quận đoàn Liên Chiểu: Ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện”


Sáng ngày 5/6, Quận đoàn Liên Chiểu ra quân thực hiện "Ngày thứ Bảy tình nguyện", hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa, Trung tâm Hành chính Quận và UBND 5 phường. Theo đó, ĐVTN đã tham gia hướng dẫn kê khai giấy tờ, bấm số thứ tự, viết giúp hồ sơ… cho người dân. Bên cạnh đó, ĐVTN cũng luân phiên túc trực hàng ngày để đo thân nhiệt, sát khuẩn cho công dân khi đến liên hệ công việc nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid.

Đây là hoạt động được Quận đoàn triển khai thường xuyên nhằm góp phần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của ĐVTN trong công tác, phục vụ nhân dân về thủ tục hành chính, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn.

Dưới đây là một số hình ảnh:

 

Kim Hiếu.