Cấp căn cước công dân tại Hòa Hiệp Nam


Sáng ngày 29/3, Tổ công tác lưu động Công an quận Liên Chiểu tăng cường về cơ sở thực hiện thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn phường Hòa Hiệp Nam. Theo đó, Tổ công tác sẽ thu nhận hồ sơ từ ngày 29/3 đến hết ngày 4/4 tại hai điểm:UBND phường Hòa Hiệp Nam và Trụ sở CA phường (UBND phường từ ngày 29/3 đến ngày 1/4; Trụ sở CA phường từ ngày 1/4 đến ngày 4/4). Được biết, tính đến ngày 28/3, Công an quận Liên Chiểu đã thực hiện được 13.102 hồ sơ CCCD. Riêng tại Đợt tăng cường về cơ sở 3 phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam và Hòa Khánh Bắc là 12.251 hồ sơ.  

Hình ảnh cấp CCCD tại Hòa Hiệp Nam:

 

Đông Phương.