CLIP 1 NGÀY LÀM VIỆC CỦA NHỮNG THÀNH VIÊN TRONG ĐỘI TNTN PHÒNG CHỐNG COVID-19 PHƯỜNG HÒA MINH

Cùng với thành phố và quận, các bạn trẻ trong đội Thanh niên tình nguyện phòng chống COVID-19 phường Hòa Minh đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia tích cực trong công tác phòng chống dịch. Một ngày làm việc của các bạn được khắc họa qua Clip sau.

Quang Thắng (Biên tập và xử lý)

Tin cùng chuyên mục