Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 51
TỪ NGÀY 12/12/2022 ĐẾN NGÀY 18/12/2022
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 12/12/2022
Thứ ba 13/12/2022
Thứ tư 14/12/2022
Thứ năm 15/12/2022
Thứ sáu 16/12/2022
Thứ bảy 17/12/2022
Chủ nhật 18/12/2022
LỊCH DỰ KIẾN