Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 49
TỪ NGÀY 28/11/2022 ĐẾN NGÀY 04/12/2022
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 28/11/2022
Thứ ba 29/11/2022
Thứ tư 30/11/2022
Thứ năm 01/12/2022
Thứ sáu 02/12/2022
Thứ bảy 03/12/2022
Chủ nhật 04/12/2022
LỊCH DỰ KIẾN