Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 21
TỪ NGÀY 16/05/2022 ĐẾN NGÀY 22/05/2022
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 16/05/2022
Thứ ba 17/05/2022
Thứ tư 18/05/2022
Thứ năm 19/05/2022
Thứ sáu 20/05/2022
Thứ bảy 21/05/2022
Chủ nhật 22/05/2022
LỊCH DỰ KIẾN