Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 13
TỪ NGÀY 27/03/2023 ĐẾN NGÀY 02/04/2023
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 27/03/2023
Thứ ba 28/03/2023
Thứ tư 29/03/2023
Thứ năm 30/03/2023
Thứ sáu 31/03/2023
Thứ bảy 01/04/2023
Chủ nhật 02/04/2023
LỊCH DỰ KIẾN