Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 11
TỪ NGÀY 13/03/2023 ĐẾN NGÀY 19/03/2023
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 13/03/2023
Thứ ba 14/03/2023
Thứ tư 15/03/2023
Thứ năm 16/03/2023
Thứ sáu 17/03/2023
Thứ bảy 18/03/2023
Chủ nhật 19/03/2023
LỊCH DỰ KIẾN