Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu


LỊCH TUẦN THỨ 22
TỪ NGÀY 23/05/2022 ĐẾN NGÀY 29/05/2022
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 23/05/2022
Thứ ba 24/05/2022
Thứ tư 25/05/2022
Thứ năm 26/05/2022
Thứ sáu 27/05/2022
Thứ bảy 28/05/2022
Chủ nhật 29/05/2022
LỊCH DỰ KIẾN