Lịch công tác UBND Phường Hòa Minh Lịch công tác UBND Phường Hòa Minh


LỊCH TUẦN THỨ 50
TỪ NGÀY 05/12/2022 ĐẾN NGÀY 11/12/2022
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 05/12/2022
Thứ ba 06/12/2022
Thứ tư 07/12/2022
Thứ năm 08/12/2022
Thứ sáu 09/12/2022
Thứ bảy 10/12/2022
Chủ nhật 11/12/2022
LỊCH DỰ KIẾN