Lịch công tác UBND Phường Hòa Minh Lịch công tác UBND Phường Hòa Minh


LỊCH TUẦN THỨ 48
TỪ NGÀY 21/11/2022 ĐẾN NGÀY 27/11/2022
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 21/11/2022
Thứ ba 22/11/2022
Thứ tư 23/11/2022
Thứ năm 24/11/2022
Thứ sáu 25/11/2022
Thứ bảy 26/11/2022
Chủ nhật 27/11/2022
LỊCH DỰ KIẾN