Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 26
TỪ NGÀY 21/06/2021 ĐẾN NGÀY 27/06/2021
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 21/06/2021
Thứ ba 22/06/2021
Thứ tư 23/06/2021
Thứ năm 24/06/2021
Thứ sáu 25/06/2021
Thứ bảy 26/06/2021
Chủ nhật 27/06/2021
LỊCH DỰ KIẾN