Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 12
TỪ NGÀY 20/03/2023 ĐẾN NGÀY 26/03/2023
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 20/03/2023
Thứ ba 21/03/2023
Thứ tư 22/03/2023
Thứ năm 23/03/2023
Thứ sáu 24/03/2023
Thứ bảy 25/03/2023
Chủ nhật 26/03/2023
LỊCH DỰ KIẾN