Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 48
TỪ NGÀY 27/11/2023 ĐẾN NGÀY 03/12/2023
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 27/11/2023
Thứ ba 28/11/2023
Thứ tư 29/11/2023
Thứ năm 30/11/2023
Thứ sáu 01/12/2023
Thứ bảy 02/12/2023
Chủ nhật 03/12/2023
LỊCH DỰ KIẾN