Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN (15/09/2020)
Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN (1) Tên TTHC: Thủ tục đ...
Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN (15/09/2020)
Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị gia...
Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước (15/09/2020)
  Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước 1. Tên TTHC: Thủ tục ...
Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN (15/09/2020)
Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN (1) Tên TTHC: Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài q...
Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua KBNN (15/09/2020)
Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà ...
Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (15/09/2020)
  Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (1) Tên TTHC: Thủ...
Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN (15/09/2020)
Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN (1) Tên TTHC: Thủ tục kiểm soát cam kết ...
Thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN (15/09/2020)
Thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN (1) Tên TTHC: Thủ tục hoàn trả các khoả...
Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước (15/09/2020)
Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước (1) Tên TTHC: Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước. (...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 8 8 3 7 6 7 7
Hôm nay: 1.934
Hôm qua: 15.970
Tuần này: 17.904
Tháng này: 51.845
Tổng cộng: 18.837.677
Đăng nhập