Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 8 năm 2021 (20/09/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 8 năm 2021: TẢI VỀ  ...
Thay đổi đánh giá nguy cơ dịch bệnh Covid-19 đối với phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (16/09/2021)
Quyết định số 3016/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND quận Liên Chiểu về thay đổi đánh giá nguy cơ dịc...
Hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng theo QĐ số 2985/QĐUBND ngày 14/9/2021 và Công văn số 7117/SXD-TTS ngày 16/9/2021 (16/09/2021)
Công văn số 1847/UBND-QLĐT ngày 16/9/2021 của UBND quận Liên Chiểu về việc  hướng dẫn côn...
Giao nhiệm vụ cấp Giấy đi đường QRCode (15/09/2021)
  Công văn số 1826/UBND-VP ngày 15/9/2021 của UBND quận Liên Chiểu về việc giao nhiệm vụ cấp Gi...
Liên Chiểu triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW (14/09/2021)
Quận ủy Liên Chiểu vừa ban hành Kế hoạch số 37-KH/QU thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 06/8/2021 ...
Công văn số 74-CV/BTGQU ngày 07/9/2021 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu về đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (08/09/2021)
Công văn số 74-CV/BTGQU ngày 07/9/2021 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu về đẩy mạnh công tác t...
Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (07/09/2021)
Công văn số 489-CV/BTGTU ngày 06/9/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng về việc Đẩy mạnh t...
Công văn số 1735/UBND-VP ngày 04/9/2021 của UBND quận Liên Chiểu về việc triển khai cấp Giấy đi đường QRCode trên địa bàn quận (06/09/2021)
Công văn số 1735/UBND-VP ngày 04/9/2021 của UBND quận Liên Chiểu về việc triển khai cấp Giấy đi đườ...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 1 7 5 4 4 5
Hôm nay: 3.462
Hôm qua: 2.897
Tuần này: 19.831
Tháng này: 89.640
Tổng cộng: 12.175.445
Đăng nhập