Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 10 năm 2022 (04/11/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 10 năm 2022:   TẢI...
Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn quận Liên Chiểu (19/10/2022)
Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 18/10/2022 của UBND quận Liên Chiểu về Xây dựng xã hội học tập giai đo...
Tăng cường công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận (19/10/2022)
Công văn số 2364/UBND-GDĐT ngày 18/10/2022 của UBND quận Liên Chiểu về việc tăng cường công tác quả...
Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận Liên Chiểu (12/10/2022)
  Báo cáo số 377/BC-UBND ngày 08/10/2022 của UBND quận Liên Chiểu về Tổng kết 10 năm thi hành N...
Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn quận Liên Chiểu đến năm 2030 (12/10/2022)
Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 06/10/2022 của UBND quận Liên Chiểu về Thực hiện Chiến lược phát ...
Công khai các trường hợp vi phạm luật đất đai trên Trang thông tin điện tử của quận (11/10/2022)
     Thực hiện Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;      Thực hiệ...
Kết quả Thi hành án hành chính năm 2022 trên địa bàn quận Liên Chiểu (06/10/2022)
Báo cáo số 370/BC-UBND ngày 05/10/2022 của UBND quận Liên Chiểu về Thi hành án hành chính năm 2022 ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 9 năm 2022 (04/10/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 9 năm 2022:   ...
Tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn quận (04/10/2022)
Báo cáo số 366/BC-UBND ngày 3/10/2022 của UBND quận Liên Chiểu về Tình hình thực hiện các chỉ tiêu ...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 4 2 1 2 8 9 5
Hôm nay: 1.881
Hôm qua: 3.170
Tuần này: 0
Tháng này: 164.139
Tổng cộng: 14.212.895
Đăng nhập