Feed
Thông báo
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 12 năm 2021 (04/01/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 12 năm 2021: TẢI VỀ  ...
Hướng dẫn bổ sung nội dung thực hiện Kế hoạch số 41-KH/QU ngày 04/11/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy (17/12/2021)
Công văn số 277-CV/QU ngày 17/12/2021 của Quận ủy Liên Chiểu hướng dẫn bổ sung nội dung thực hiện K...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 11 năm 2021 (04/12/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 11 năm 2021:   ...
Tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trên địa bàn quận (03/12/2021)
Báo cáo số 424/BC-UBND ngày 25/11/2021 của UBND quận Liên Chiểu về Tình hình thực hiện các chỉ tiêu...
Hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước (08/11/2021)
Hướng dẫn số 21-HD/BTGQU ngày 08/11/2021 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu về tuyên truyền bảo ...
Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2022) (08/11/2021)
Hướng dẫn số 20-HD/BTGQU ngày 08/11/2021 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu hướng dẫn công tác t...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 10 năm 2021 (04/11/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 10 năm 2021:   TẢI V...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 5 7 3 4 6 0
Hôm nay: 216
Hôm qua: 3.505
Tuần này: 10.750
Tháng này: 52.734
Tổng cộng: 12.573.460
Đăng nhập