Kết quả thực hiện nhiệm vụ an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu trong 9 tháng đầu năm 2023 (21/09/2023)
Báo cáo số 3259/BC-UBND ngày 18/9/2023 của UBND quận Liên Chiểu về kết quả thực hiện nhiệm vụ an to...
Kết quả thực hiện nhiệm vụ an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu trong Quý 1 năm 2023 (26/03/2023)
Báo cáo số 849/BC-UBND ngày 24/3/2023 của UBND quận Liên Chiểu về kết quả thực hiện nhiệm vụ an toà...
Tuyên truyền về an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2023 (24/03/2023)
Kế hoạch số 827/KH-UBND ngày 22/3/2023 của UBND quận Liên Chiểu về Tuyên truyền về an toàn thực phẩ...
Thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2023 (16/01/2023)
Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 10/01/2023 của UBND quận Liên Chiểu về thực hiện công tác bảo đảm an to...
Triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2023 (16/01/2023)
Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 16/12/2022 của UBND quận Liên Chiểu về triển khai công tác kiểm tra, h...
Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 (16/01/2023)
Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 13/12/2022 của UBND quận Liên Chiểu về triển khai công tác bảo đảm an ...
Kết quả thực hiện nhiệm vụ an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2022 (26/12/2022)
Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 21/12/2022 của UBND quận Liên Chiểu về kết quả thực hiện nhiệm vụ an to...
Kết quả thực hiện nhiệm vụ an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu 9 tháng đầu năm 2022 (03/10/2022)
Báo cáo số 360/BC-UBND ngày 30/9/2022 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả thực hiện nhiệm vụ an toà...
Tăng cường công tác đảm bảo ATTP trong mùa du lịch và mùa nắng nóng trên địa bàn quận (05/08/2022)
Công văn số 1715/UBND-PYT ngày 04/8/2022 của UBND quận Liên Chiểu về việc tăng cường công tác đảm b...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 8 8 0 3 2 7 8
Hôm nay: 8.435
Hôm qua: 9.011
Tuần này: 72.989
Tháng này: 17.446
Tổng cộng: 18.803.278
Đăng nhập