Sở Nội vụ hướng dẫn xây dựng danh mục hồ sơ, thành phần tài liệu và thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND quận, huyện
Cập nhật lúc: 16:20 - 01/12/2016 Lượt xem: 606

     Để thống nhất cách thức lập hồ sơ công việc, danh mục hồ sơ, thời hạn bảo quản, danh mục thành phần tài liệu của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND quận, huyện đảm bảo đúng quy định. Trên cơ sở khảo sát thực tế tài liệu tại các phòng chuyên môn thuộc quận, huyện, tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã hoàn thiện Bộ mẫu và tham mưu cho Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 1932/HD-SNV ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Sở Nội vụ hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND quận, huyện căn cứ bộ mẫu để xây dựng danh mục hồ sơ, thành phần tài liệu và thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của phòng.

 

     Bộ mẫu là sự tổng hợp chung nhất các hồ sơ, tài liệu hình thành tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND các quận, huyện; là cơ sở để các phòng ban hành các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ, phân loại, sắp xếp, lập hồ sơ công việc, quản lý tài liệu lưu trữ theo đúng quy định, từ đó góp phần thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ.

          Theo nguồn tin của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 5 6 0 0 1 2
Hôm nay: 14.417
Hôm qua: 14.648
Tuần này: 14.417
Tháng này: 464.605
Tổng cộng: 16.560.012
Đăng nhập