Quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử cấp huyện
Cập nhật lúc: 18:48 - 30/12/2015 Lượt xem: 581

      Theo quy định tại Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia, lưu trữ lịch sử được tổ chức ở cấp huyện và hầu hết các quận, huyện đã thực hiện nhiệm vụ lưu trữ lịch sử. Tuy nhiên, theo quy định tại Luật Lưu trữ (có hiệu lực từ ngày 01/7/2012) thì lưu trữ lịch sử được tổ chức ở 02 cấp là cấp Trung ương và cấp tỉnh, không được tổ chức ở cấp huyện. Vì thế, việc quản lý tài liệu lưu trữ đã giao nộp vào lịch sử cấp huyện trước ngày 01/7/2012 là vấn đề được đặt ra từ sau khi Luật Lưu trữ có hiệu lực. 

 
       Để giải quyết vấn đề này, đến ngày 20 tháng 11 năm 2014, tại Thông tư số 16/2014/TT-BNV hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp, Bộ Nội vụ đã quy định: Đối với các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã tổ chức Lưu trữ lịch sử trước khi Luật Lưu trữ có hiệu lực thi hành thì sẽ xem xét, lựa chọn những hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn của từng phông tài liệu để giao nộp vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh; những hồ sơ, tài liệu bảo quản có thời hạn sẽ tiếp tục được bảo quản tại Kho lưu trữ cấp huyện do Phòng Nội vụ trực tiếp quản lý và lưu trữ cho đến khi hết thời hạn bảo quản; những hồ sơ, tài liệu đã hết giá trị hoặc hết thời hạn bảo quản sẽ được xem xét, làm thủ tục tiêu hủy theo quy định. 

 

Cấp huyện sẽ tiếp tục bố trí kho và nhân lực để quản lý, lưu trữ tài liệu lưu trữ lịch sử trước đó 

 

       Như vậy, theo quy định tại Luật Lưu trữ, từ ngày 01/7/2012 sẽ không tổ chức lưu trữ lịch sử cấp huyện nhằm mục đích để tập trung nguồn lực cho việc hiện đại hóa, phát triển sự nghiệp lưu trữ, nhằm đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy, giảm cấp trung gian, góp phần thực hiện cải cách hành chính. Nhưng theo quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BNV thì "vô hình trung" lưu trữ lịch sử cấp huyện vẫn được tổ chức, chỉ khác là trước kia kho lưu trữ cấp huyện quản lý cả tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn và tài liệu bảo quản có thời hạn thì nay chỉ quản lý và lưu trữ tài liệu bảo quản có thời hạn. Trong đó, có nhiều hồ sơ, tài liệu được xác định thời hạn bảo quản 70 năm, có nghĩa là cấp huyện vẫn phải bố trí kho, bố trí nhân sự để tiếp tục quản lý hồ sơ, tài liệu đã nộp vào lưu trữ lịch sử cấp huyện trước đó cho đến khi một số tài liệu đủ 70 năm. 

 

       Và quy định này tại Thông tư số 16/2014/TT-BNV có phù hợp với thực tế, phù hợp với tinh thần chung của Luật Lưu trữ hay không, vẫn là câu hỏi được nhiều người đặt ra nhưng chưa có lời giải đáp phù hợp. Hy vọng, trong thời gian đến, khi triển khai quy định này trong thực tế (Thông tư số 16/2014/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/02/2015) các địa phương sẽ tìm ra biện pháp hoặc tham mưu cơ quan cấp trên quy định việc quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử cấp huyện không thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ cấp tỉnh phù hợp với thực tế nhưng không tinh thần chung của Luật Lưu trữ./.

                             

                                                                       

Theo nguồn tin của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

 

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 2 0 2 2 5 2
Hôm nay: 2.692
Hôm qua: 6.756
Tuần này: 2.692
Tháng này: 21.535
Tổng cộng: 13.202.252
Đăng nhập