Liên Chiểu khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt 2/2023.
Cập nhật lúc: 14:43 - 14/11/2023 Lượt xem: 136

      Chiều ngày 14/11/2023, Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2 năm 2023 cho 110 học viên là đảng viên mới được kết nạp của 16 Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy.

Quang cảnh lớp học

      Trong thời gian 5 ngày, các học viên được báo cáo viên Ban tuyên giáo Thành ủy, báo cáo viên trường Trung cấp Chính trị và bao cáo viên của quận truyền đạt 10 chuyên đề, gồm: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Xây dựng Đảng về đạo đức; Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Tăng cường quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hóa bình, ổn định chính trị, an toàn xã hội; Đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng; vận dụng sáng tạo kiến thức đã được học vào thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương; không ngừng phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức Đảng Cộng sản Việt Nam./.

                                                                                      Quang Thắng

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 8 8 4 0 2 2 1
Hôm nay: 4.478
Hôm qua: 15.970
Tuần này: 20.448
Tháng này: 54.389
Tổng cộng: 18.840.221
Đăng nhập