Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật
Cập nhật lúc: 08:49 - 10/11/2023 Lượt xem: 69


LỜI GIỚI THIỆU

Để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất trong triển khai đánh giá, côngnhận xã, phường, thị trấn (cấp xã); huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hướng tới xây dựng môi trường pháp lý lành mạnh, tiến bộ tại cơ sở, nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong tổ chức thi hành pháp luật, ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 hướng dẫn thực hiện tiêu chí cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới và chuẩn đô thị văn minh và xã đạt tiêu chí tiếp cận pháp luật gắn với xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Với mục đích giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu, hướng dẫn thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật có tài liệu, kiến thức, kỹ năng cần thiết, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã biên soạn "Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật".

Sổ tay gồm hai phần:

- Phần thứ nhất: Hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Phần thứ hai: Hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Trong quá trình sử dụng Sổ tay, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp tục hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu dễ áp dụng, dễ thực hiện. Trân trọng giới thiệu!

 Hà Nội, tháng 12 năm 2022          

VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

 

 

TẢI VỀ

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 8 8 3 9 7 8 3
Hôm nay: 4.040
Hôm qua: 15.970
Tuần này: 20.010
Tháng này: 53.951
Tổng cộng: 18.839.783
Đăng nhập