Liên Chiểu: Đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ người dân
Cập nhật lúc: 13:24 - 09/05/2023 Lượt xem: 262


Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, quận Liên Chiểu đã có nhiều chỉ đạo đổi mới trong quản lý điều hành, thể hiện quyết tâm đột phá trong CCHC. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Qua đó, góp phần hạn chế đến mức hồ sơ trễ hẹn, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC

Bằng các biện pháp, UBND quận thường xuyên nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của công tác CCHC. Triển khai tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết và trả kết quả hồ sơ cho tổ chức, công dân đảm bảo quy định về thời gian trên thực tế và trên phần mềm. Trong đó, quận đặt mục tiêu trong năm 2023 giảm hồ sơ trễ hẹn. Không chỉ công khai, minh bạch thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, các phòng, ban, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát toàn bộ thủ tục hành chính do đơn vị phụ trách, đề xuất UBND quận đơn giản hóa các thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp (rà soát trên tất cả các tiêu chí như: Cách thức thực hiện, trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, lệ phí...). Tham mưu ban hành và áp dụng rút ngắn 10-50% thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến so với xử lý hồ sơ trực tiếp và triển khai đưa vào áp dụng trên hệ thống http://egov.danang.gov.vn tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt là lĩnh vực đất đai, cấp phép xây dựng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân. 

"Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của từng công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ CCHC; tạo niềm tin cho người dân đối với các cấp chính quyền. Qua đó nhằm giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, giảm chi phí, thời gian; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình giải quyết thủ tục hành chính để ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu." - Ông Trần Công Nguyên - Phó Chủ tịch UBND quận cho biết.

"Một cửa điện tử" quận với trang thiết bị hiện đại phục vụ chu đáo người dân

Ngoài ra, các phòng, ban, đơn vị phải thường xuyên cập nhật, công khai kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong áp dụng thủ tục hành chính. Niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả quận theo đúng quy định.

Thực hiện xin lỗi khi để hồ sơ trễ hẹn

Nhằm thực hiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch UBND các phường trên địa bàn quận thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi công dân, tổ chức đối với các hồ sơ trễ hẹn. Trong đó, việc ký văn bản xin lỗi phải đảm bảo đúng thẩm quyền, đơn vị chủ trì, tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức thực hiện xin lỗi đối với các hồ sơ trễ hẹn; Đơn vị chịu trách nhiệm phối hợp nếu thực hiện trễ so với thời hạn quy định phải nêu lý do trễ hẹn khi phản hồi cho đơn vị đề nghị phối hợp và tất cả các văn bản xin lỗi công dân, tổ chức, các đơn vị báo cáo đầy đủ, đồng thời gửi bản có đóng dấu đỏ cho UBND quận để kịp thời cập nhật trên phần mềm http://cchc.danang.gov.vn.

 Người dân đang giao dịch tại "Một cửa" phường Hòa Khánh Bắc

Mặt khác, thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm công chức gây chậm trễ hồ sơ theo Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố về việc xử lý vi phạm trong quá trình giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân. Đồng thời phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể và theo dõi thường xuyên đối với cán bộ xử lý và luân chuyển hồ sơ trên phần mềm, tránh tình trạng trễ hẹn và quá hạn xảy ra. Trường hợp, có hồ sơ trễ hẹn hoặc quá hạn trên thực tế và trên phần mềm, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xem xét kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch UBND các phường trên địa bàn quận chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc việc xử lý hồ sơ trên phần mềm và hồ sơ thực tế của đơn vị mình, báo cáo đầy đủ danh sách hồ sơ trễ hẹn, giải trình lý do trễ hẹn trước UBND quận và thực hiện xin lỗi công dân, tổ chức khi để hồ sơ giải quyết trễ hẹn trên thực tế.

H. Nghĩa  

 

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 5 8 7 9 0 8
Hôm nay: 13.233
Hôm qua: 13.082
Tuần này: 42.313
Tháng này: 492.501
Tổng cộng: 16.587.908
Đăng nhập