Liên Chiểu khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
Cập nhật lúc: 09:34 - 20/03/2023 Lượt xem: 776

       Sáng ngày 20/3, Quận ủy Liên Chiểu tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023.

      Tham gia lớp học, 92 đảng viên mới kết nạp của 14 cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy được báo cáo viên truyền đạt 10 chuyên đề lý luận cơ bản gồm: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩ xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển KTXH của Đảng; Phát triển GD&ĐT, Khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý PTXH; Tăng cường QPAN, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, đảm bả ổn định chính trị và TT, ATXH; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng.

Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy Hoàng Thị Hải Yến phát biểu khai mạc lớp học

Lớp tập huấn nhằm giúp các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở co sở; đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, từng đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                                                                Quang Thắng

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 5 8 7 5 0 4
Hôm nay: 12.829
Hôm qua: 13.082
Tuần này: 41.909
Tháng này: 492.097
Tổng cộng: 16.587.504
Đăng nhập