Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới năm 2022
Cập nhật lúc: 13:18 - 05/05/2022 Lượt xem: 208


Sáng ngày 5/5, quận Liên Chiểu khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022.  


Quang cảnh lớp học

Trong thời gian 6 ngày, 39 học viên của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy sẽ được bồi dưỡng các chuyên đề: Chủ nghĩa Mac-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tích cực hội nhập quốc tế; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Kết thúc khóa học các học viên sẽ làm bài kiểm tra và được cấp chứng chỉ khi đạt yêu cầu.

Phạm Bình 

 

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 9 5 8 3 9 1
Hôm nay: 2.778
Hôm qua: 4.938
Tuần này: 0
Tháng này: 86.618
Tổng cộng: 12.958.391
Đăng nhập