Kế hoạch triển khai Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Cập nhật lúc: 16:16 - 14/09/2021 Lượt xem: 157
 

Kế hoạch số 38-KH/QU ngày 14/9/2021 của Quận ủy Liên Chiểu về triển khai Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước:

TẢI VỀ

 

Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 38-KH/QU:

TẢI VỀ

 

 

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 1 7 5 3 3 9
Hôm nay: 3.356
Hôm qua: 2.897
Tuần này: 19.725
Tháng này: 89.534
Tổng cộng: 12.175.339
Đăng nhập