Liên Chiểu triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW
Cập nhật lúc: 14:10 - 14/09/2021 Lượt xem: 169


Quận ủy Liên Chiểu vừa ban hành Kế hoạch số 37-KH/QU thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Thành Ủy Đà Nẵng, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH).

Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tiếp tục quán triệt, xác định công tác TDCSXH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò của TDCSXH trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nướcvề tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động TDCSXH. Đồng thời phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội trong quản lý, nâng cao hiệu quả TDCSXH.

Bên cạnh đó, UBND quận tập trung kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận trong việc thực hiện quản lý chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn; Quan tâm xây dựng kế hoạch vốn ủy thác hằng năm để cho vay các chương trình trên địa bàn quận nhất là các chương trình tín dụng chính sách cho người nghèo, người gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19,…

Qua đây nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã trong thời gian tới, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

 

Phạm Bình  

(Nguồn: Ngân hàng Chính sách xã hội quận Liên Chiểu)

 

Kế hoạch số 37-KH/QU ngày 07/9/2021 của Quận ủy Liên Chiểu về Thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội:

TẢI VỀ

 

 

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 1 7 5 3 8 4
Hôm nay: 3.401
Hôm qua: 2.897
Tuần này: 19.770
Tháng này: 89.579
Tổng cộng: 12.175.384
Đăng nhập