BẢN TIN NỘI BỘ QUẬN LIÊN CHIỂU QUÝ II - NĂM 2021
Cập nhật lúc: 08:46 - 14/07/2021 Lượt xem: 252

 

BẢN TIN NỘI BỘ QUẬN LIÊN CHIỂU QUÝ II NĂM 2021

***

 

TRONG SỐ NÀY:

 

► NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY QUÝ III NĂM 2021

 

► NHÂN SỰ MỚI

   * Công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ của quận Liên Chiểu thời gian gần đây

 

► MỘT SỐ NỘI DUNG TIÊU BIỂU TRONG SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG QUÝ II/2021

 

► TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ -XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

 

► MỘT SỐ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

 

► CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

   * Tổ Covid-19 cộng đồng "Cánh tay nối dài" trong phòng chống dịch tại cơ sở

   * Ghi ở khu cách ly

   * Ghi ở chốt kiểm soát

   * "Không làm tiền tuyến, xin được làm hậu phương"

 

► KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2021)

   * Chăm lo đời sống đối tượng chính sách ở quận Liên Chiểu

 

► HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

   * Nông dân Liên Chiểu – học Bác từ những điều bình dị

   * Người làm việc nghĩa thiêng liêng giữa đời thường

 

► MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG KHÁC

   * Vì nhân dân phục vụ

   * Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương  Đảng Cộng sản Việt Nam tại  Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh": Tải về

 

************

 

NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY QUÝ III NĂM 2021

***

1- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành Quy chế làm việc của cấp ủy; điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động của các cấp ủy quận, phường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương phù hợp với thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến trong xây dựng, củng cố cơ sở đảng yếu kém.

2- Chuẩn bị buổi làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy với Ban Thường vụ Quận ủy về việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến.

- Chuẩn bị tốt nội dung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường về tổng kết việc thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về tình hình, phương hướng xây dựng và phát triển của các phường. Chuẩn bị tốt chương trình phục vụ cho các buổi làm việc của Ban Thường vụ Quận ủy với các cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23-3-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ. Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/QU ngày 31-10-2016 của Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý quy hoạch đất đai, xử lý nhà, công trình trái phép trên địa bàn quận. Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy.

- Lãnh đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ quận, nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Thực hiện đồng bộ các giải pháp khôi phục phát triển kinh tế, sớm lấy lại đà tăng trưởng sau đại dịch COVID-19. Chỉ đạo tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ đề năm 2021 "khôi phục phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác giải tỏa đền bù, đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn quận", thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

4- Đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn quận theo Nghị quyết số 03-NQ/QU ngày 15-3-2021 của Quận ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn quận năm 2021 và những năm tiếp theo.

5- Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để huy động tối đa các nguồn thu ngân sách. Quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, hạn chế tối đa phát sinh ngoài dự toán trong điều kiện ngân sách nhà nước gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

6- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, an toàn lao động, an toàn giao thông. Chỉ đạo kiểm tra và xử lý kiên quyết, dứt điểm các trường hợp xây dựng trái phép, không phép.

7- Chỉ đạo hoàn thành sửa chữa nhà cho các đối tượng chính sách. Chỉ đạo các hoạt động khai giảng năm học mới 2021-2022. Tổ chức tốt các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước và thành phố năm 2021, nhất là kỷ niệm Quốc khánh 2-9 và Cách mạng tháng Tám thành công phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid.

8- Đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh.Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, xảy ra "điểm nóng" phức tạp. Đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh, trấn áp, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, phấn đấu giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn. Chuẩn bị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tại công ty CP Cao su Đà Nẵng, phường Hòa Khánh Bắc, phường Hòa Hiệp Nam.

Nguồn: Văn phòng Quận ủy

------

 

NHÂN SỰ MỚI

 

CÔNG TÁC ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CÁN BỘ CỦA QUẬN LIÊN CHIỂU THỜI GIAN GẦN ĐÂY

***

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Quy định số 06-QĐi/QU ngày 29-11-2018 của Ban Thường vụ Quận ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và Kế hoạch số 17-KH/QU ngày 17-02-2021 của Ban Thường vụ Quận ủy về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử năm 2021, Ban Thường vụ Quận ủy đã thực hiện việc điều động, bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu tái cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân quận và các phường nhiệm kỳ 2021-2026. Các trường hợp cụ thể như sau:

1- Ban Thường vụ Quận ủy thống nhất nhân sự đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét giới thiệu tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Đăng Huy - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

2- Ban Thường vụ Quận ủy thống nhất nhân sự đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét giới thiệu tái cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Hữu Thiết - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận.

3- Ban Thường vụ Quận ủy thống nhất nhân sự đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét giới thiệu tái cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Nhường - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

4- Ban Thường vụ Quận ủy thống nhất chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Lê Văn Nghĩa - QUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đến nhận công tác tại Hội đồng nhân dân thành phố, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

5- Điều động đồng chí Huỳnh Văn Lãm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đến nhận công tác tại Ban Dân vận Quận ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy (Quyết định số 327-QĐ/QU ngày 7-5-2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu về việc điều động cán bộ).

6- Điều động đồng chí Hồ Văn Trung - Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Quận ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy (Quyết định số 326-QĐ/QU ngày 7-5-2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu về việc điều động cán bộ).

7- Điều động đồng chí Phạm Hồng Quang - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đến nhận công tác tại Ban Dân vận Quận ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy (Quyết định số 325-QĐ/QU ngày 7-5-2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu về việc điều động cán bộ).

8- Điều động đồng chí Lê Thị Tuyết Mai - ĐUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Khánh Nam đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc nhiệm kỳ 2020-2025, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc (Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 01-7-2021 của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân phường).

9- Giới thiệu nhân sự để Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thiện Chương - ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND phường Hòa Khánh Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam, nhiệm kỳ 2021-2026 (Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 01-7-2021 của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân phường).

10- Điều động đồng chí Tô Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Khánh Bắc đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân quận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận (Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 24-6-2021 của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu về việc tiếp nhận và bổ nhiệm công chức lãnh đạo).

11- Điều động đồng chí Bùi Nguyễn Hồng Hải - ĐUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Hòa Khánh Bắc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hòa Khánh Bắc nhiệm kỳ 2020-2025, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Khánh Bắc (Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 01-7-2021 của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân phường).

12- Giới thiệu nhân sự để Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thùy Phương - ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND phường Hòa Hiệp Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam (Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 01-7-2021 của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân phường).

13- Điều động đồng chí Trần Duy Phương - Phó Chủ tịch HĐND phường Hòa Hiệp Bắc đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân quận, để Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra quận (Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 24-6-2021 của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu về việc tiếp nhận và bổ nhiệm công chức lãnh đạo).

14- Điều động đồng chí Dương Thị Thanh Thủy - Trưởng ban Kinh tế - xã hội, Hội đồng nhân dân quận đến nhận công tác tại Văn phòng HĐND & UBND quận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận (Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 14-6-2021 của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo).

15- Điều động đồng chí Nguyễn Thị Liên - Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận đến nhận công tác tại Phòng Văn hóa và Thông tin quận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận (Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 14-6-2021 của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo).

16- Điều động đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nghĩa - Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận đến nhận công tác tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận (Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 14-6-2021 của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu về việc điều động và bổ nhiệm viên chức lãnh đạo).

17- Giới thiệu nhân sự tái cử, bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Minh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Đinh Hữu Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Minh (Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 01-7-2021 của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND phường).

18- Giới thiệu nhân sự tái cử, bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Khánh Nam, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Thân Đức Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Khánh Nam (Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 01-7-2021 của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND phường).

19- Giới thiệu nhân sự tái cử, bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Khánh Bắc, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Phan Văn Đại - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Khánh Bắc (Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 01-7-2021 của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND phường).

20- Giới thiệu nhân sự tái cử, bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Võ Khoa Nguyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc (Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 01-7-2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường).

21- Giới thiệu nhân sự tái cử, bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Nam, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Hà Thúc Nhơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Nam (Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 01-7-2021 của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường).

22- Giới thiệu nhân sự tái cử, bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Minh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Phạm Ngọc Lãnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Minh (Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 01-7-2021 của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường).

23- Giới thiệu nhân sự tái cử, bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Minh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Lê Thành Quyết - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Minh (Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 01-7-2021 của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường).

24- Giới thiệu nhân sự tái cử, bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Khánh Nam, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Bùi Trung Khánh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Khánh Nam (Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 01-7-2021 của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường).

25- Giới thiệu nhân sự tái cử, bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Khánh Bắc, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Đặng Đức Nhật - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Khánh Bắc (Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 01-7-2021 của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường).

26- Cho ý kiến giới thiệu nhân sự tái cử, bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Nam, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Đặng Văn Kiên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Nam (Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 01-7-2021 của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường).

27- Cho ý kiến giới thiệu nhân sự tái cử, bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc (Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 01-7-2021 của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường).

Nguồn: Ban Tổ chức Quận ủy

------

 

MỘT SỐ NỘI DUNG TIÊU BIỂU TRONG SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG QUÝ II/2021

***

1- Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid nhưng các hoạt động sản xuất kinh doanh không bị ngưng trệ, đứt gãy sản xuất, lưu thông. Kinh tế 6 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 14.840 tỷ đồng tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2020; giá trị dịch vụ đạt 2.280 tỷ đồng tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2020 và tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3.431 tỷ đồng tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khá, tính đến ngày 11/6/2021, tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện đạt 236,807/381,7 tỷ đồng đạt 62% kế hoạch thành phố giao, bằng 132,6% cùng kỳ năm trước.

2- Công tác đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn quận cơ bản được chấn chỉnh. Tiến độ công tác giải tỏa đền bù các dự án trọng lực, trọng điểm trên địa bàn quận được tập trung đẩy mạnh. Chủ động thúc đẩy việc triển khai một số dự án tạo động lực của quận đã có chủ trương nhưng chậm triển khai trên thực tế; đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư nghiên cứu triển khai một số dự án mới, tiềm năng .

3- Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được chủ động triển khai kịp thời, hết sức quyết liệt. Triển khai hoạt động của 196 tổ Covid cộng đồng. Ngay sau khi phát hiện mỗi ca F0 trên địa bàn quận, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận tổ chức họp các cơ quan, đơn vị chỉ đạo ngành y tế cùng UBND các phường kịp thời khoanh vùng, truy vết, cách ly tập trung ngay các trường hợp F1, hướng dẫn các trường hợp F2 theo dõi sức khỏe tại nhà. Chỉ đạo bố trí lực lượng kiểm soát, chốt chặn một số khu vực điểm nóng, linh hoạt trong công tác thực hiện phong tỏa. Tính đến nay, trên địa bàn quận có 17 ca F0; 384 trường hợp F1 và 2693 trường hợp F2. Đến thời điểm hiện tại, nhờ sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

4- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chu đáo chính sách an sinh xã hội. Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, nhất là hỗ trợ các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid. Về tiến độ sửa chữa nhà cho gia đình chính sách, đến nay đã hoàn thành trên 70% số lượng theo kế hoạch với tổng kinh phí 2,8 tỷ đồng, phấn đấu đến cuối tháng 6/2021 hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra.

5- Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra điểm nóng. Tuy nhiên tình hình phạm pháp hình sự tăng, xảy ra 37 vụ phạm pháp hình sự, tăng 08 vụ so với cùng kỳ năm ngoái; đã điều tra khám phá 31/37 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 50 đối tượng, đạt tỉ lệ 84%. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2020.

6- Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai các kế hoạch, chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XIII. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2025. Tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Đặc biệt, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức 06 chuyên đề tuyên truyền thông tin thời sự đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đây là một trong những điểm mới trong công tác tư tưởng, chính trị của Đảng bộ quận.

Công tác cán bộ tiếp tục được chú trọng, thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ. Hoàn thành tinh giảm cấp phó tại các đơn vị Mặt trận và các đoàn thể quận theo Quy định số 212-QĐ/TW hợp tình, hợp lý. Để chuẩn bị triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, đã chỉ đạo điều chỉnh Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã 03 lần lấy ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận; đồng thời, thực hiện sắp xếp các chức danh lãnh đạo của HĐND quận, phường sau khi triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tập trung làm tốt, trong 6 tháng đầu năm, đã thành lập 01 đoàn giám sát tại 02 đảng bộ phường, toàn đảng bộ đã thi hành kỷ luật 17 đảng viên, trong đó có 01 đồng chí Quận ủy viên.

Nguồn: Văn phòng Quận ủy

------

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KT-XH, QP-AN

1. Công thương

Trong 6 tháng đầu năm 2021, cả nước đang đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 thứ tư có quy mô và tính phức tạp cao hơn các đợt dịch trước, lây lan nhanh với biến chủng mới. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng và các địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tuy nhiên vẫn đảm bảo "mục tiêu kép" duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 14.840 tỷ đồng tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2020; giá trị dịch vụ đạt 2.280 tỷ đồng tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2020 và tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3.431 tỷ đồng tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2020.

2. Nông - lâm - thủy sản

Nông nghiệp: Toàn quận đã gieo sạ được 23,445 ha/22 ha lúa và 28 ha rau đậu các loại trong vụ Đông xuân 2020-2021. UBND quận cấp phát, hỗ trợ cho nông dân 1.350 kg giống lúa HT1 nguyên chủng, 184kg giống rau các loại và 40 hộp thuốc diệt chuột để phục vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021. Tình hình chăn nuôi nhìn chung ổn định, không có ổ dịch bệnh lớn phát sinh, đã triển khai và hoàn thành công tác tiêm phòng tiêm phòng vacxin Lở mồm long móng cho gia súc trên địa bàn quận.

Lâm nghiêp: triển khai thực hiện phương án quản lý rừng bền vững và công tác PCCCR trong mùa khô năm 2021.

Thủy sản: các tàu cá hạn chế ra khơi do tình hình đánh bắt không thuận lợi, các phương tiện khai thác gần bờ hoạt động thường xuyên nhưng sản lượng đạt thấp, cụ thể sản lượng đánh bắt thủy hải sản được 250/600 tấn cá các loại, sản lượng nuôi trồng thủy sản khai thác được 16,5/40 tấn cá (chủ yếu hồ Bầu Tràm); thả nuôi 3 tạ gồm cá các loại như: cá trôi, cá mè.

3. Thu chi ngân sách (tính đến ngày 11/6/2021)

Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện đạt 236,807 tỷ đồng / 381,7 tỷ đồng đạt 62% kế hoạch thành phố giao, bằng 132,6% cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách quận, phường được hưởng đạt 272,728 tỷ đồng / 492,613 tỷ đồng đạt 55,3% dự toán thành phố.

Tổng chi ngân sách 248,807 tỷ đồng/ 492,613 tỷ đồng bằng 50,6% kế hoạch thành phố và quận giao và bằng 100,5% so cùng kỳ năm trước

4. Tài nguyên và môi trường, Đầu tư xây dựng cơ bản, Quản lý đô thị, Kiểm tra qui tắc đô thị 

a) Tài nguyên và môi trường

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên được tăng cường. Việc giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai cơ bản đáp ứng được yêu cầu của người dân, nhìn chung hầu hết các thủ tục hành chính liên quan đất đai tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Triển khai Kế hoạch Tổ chức các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Liên Chiểu; Kế hoạch xây dựng phường thân thiện môi trường năm 2021; tổ chức 04 đợt ra quân cấp quận thực hiện Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trực quan và tổ chức các đoàn kiểm tra trong việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh.

b) Đầu tư xây dựng

Lập thủ tục chuẩn bị đầu tư: tổng cộng 61 công trình với tổng mức vốn đầu tư là 600,244 tỷ đồng. Triển khai thi công và giám sát 16 công trình với tổng mức đầu tư 25,131 tỷ đồng (gồm 03 công trình mương thoát nước; 13 công trình dân dụng). Giải ngân kế hoạch đầu tư công: tổng cộng được 126/160 công trình, giải ngân được 51,842/168,423 tỷ đồng đạt 30,78%.

c) Quản lý đô thị

Thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng và quy hoạch trên địa bàn quận[1]. Công tác đảm bảo An toàn giao thông được quan tâm, triển khai có hiệu quả các biện pháp nhằm đảm bảo về An toàn giao thông trên địa bàn quận. Công tác quản lý cây xanh được quan tâm. Thực hiện báo cáo, rà roát, đề xuất vướng mắc trong thực hiện các công trình hạ tầng kĩ thuật[2]. Tiếp tục rà soát, tổng hợp và tăng cường công tác xử lý dứt điểm các tồn đọng trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các điểm thống kê trên địa bàn các phường

Tiếp tục triển khai phân công lực lượng theo dõi, kiểm tra, tổ chức, đảm bảo lực lượng tuần tra, giám sát, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng [3]

5. Giáo dục và Đào tạo

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông; triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học. Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo

Tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; triển khai thực hiện việc đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo các chuẩn giáo viên, chuẩn hiệu trưởng, chuẩn phó hiệu trưởng và các công văn chỉ đạo; đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định hiện hành. Thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời các chính sách, chế độ đối với đội ngũ công chức, viên chức các đơn vị, trường học.

6. Văn hoá - Thông tin, Thể thao

Tập trung tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-202; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp Tết Nguyên đán 2021 tạm dừng hoặc hạn chế về quy mô tổ chức, đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án quận thông minh; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch covid-19.

7. Y tế, Dân số

a) Y tế

Ước tính 6 tháng đầu năm 2021, tổng số lượt khám bệnh trong toàn Trung tâm 113.326 lượt, giảm 10% so với năm 2020, đạt 57% so với chỉ tiêu kế hoạch của Sở Y tế giao. Công suất sử dụng giường kế hoạch là 69% so với chỉ tiêu. Các chỉ tiêu về cận lâm sàng đều vượt chỉ tiêu của Sở Y tế giao. Tổ chức thực hiện tốt quy chế chuyên môn, không có xảy ra sai sót chuyên môn. Tiếp tục tăng cường công tác thanh kiểm tra, tăng cường công tác quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Giám sát tốt tình hình dịch bệnh: sốt xuất huyết, tay, chân, miệng, thuỷ đậu, sốt phát ban Rubella, viêm màng não do não mô cầu trên địa bàn quận.

b) Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận và khu cách ly tập trung Ký túc xá phía Tây:

Tính đến ngày 17/6/2021, trên địa bàn quận có 14 ca mắc Covid-19 (trong đó: Hòa Minh 13 ca, Hòa Hiệp Bắc 1 ca), đã tiếp nhận F1 vào cách ly: 591 trường hợp (có 481 F1 trong cộng đồng và 110 người về từ vùng dịch). Công tác xét nghiệm từ 1/5/2021 đến 17/6/2021 đạt 92.615 mẫu, phát hiện 39 trường hợp dương tính với Sar-CoV-2. Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

c) Dân số - KHHGĐ

Triển khai các Chiến dịch SKSS/KHHGĐ và phong trào đăng ký không sinh con thứ 3 trở lên. Cấp phát kịp thời phương tiện tránh thai miễn phí cho các phường triển khai chiến dịch truyền thông dân số năm 2021. Tăng cường công tác tuyên truyền trực quan, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu chiến dịch truyền thông.

8. Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện tốt việc chi trả lương, phụ cấp cho các đối tượng chính sách, trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội...; hỗ trợ kinh phí xây mới 27 nhà, sửa chữa 59 nhà, hoàn thành trên 70% số lượng theo kế hoạch. Tổ chức thăm, cấp phát và tặng quà Tết của các cấp cho đối tượng chính sách, đối tượng xã hội theo đúng quy định.

Phấn đấu đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn thành phố giảm còn 1,59%; thoát nghèo bền vững 11 hộ nghèo chính sách và thoát nghèo chuẩn trung ương 208 hộ. Đã tổ chức xây mới 07 nhà cho hộ nghèo, số tiền 350 triệu đồng, sửa chữa 12 nhà, số tiền 105 triệu đồng.

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, quản lý đối tượng ma túy, mại dâm được tăng cường. Tổ chức tuần tra, kiểm tra, quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú đối với những đối tượng từ nơi khác đến cư trú để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và có biện pháp phối hợp xử lý người lang thang xin ăn và việc lợi dụng trẻ em, người khuyết tật để bán hàng rong. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được đảm bảo. Chăm lo công tác Lao động, việc làm.


UBND quận ra quân kiểm tra, xử lý người lang thang xin ăn, 
xin ăn biến tướng.

9. Nội vụ, Bảo hiểm xã hội

a) Nội vụ

Công tác tổ chức bộ máy được thường xuyên củng cố; các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác cải cách hành chính, thi đua - khen thưởng được tập trung chú trọng; công tác xây dựng chính quyền, tôn giáo, văn thư lưu trữ được quan tâm; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thanh niên, quản lý nhà nước đối với các tổ chức Hội quần chúng, tổ chức Phi Chính phủ. Tiếp tục quản lý, theo dõi các hoạt động của các Hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn quận, đảm bảo hoạt động của các Hội diễn ra thông suốt, hiệu quả. Tiếp tục hướng dẫn các phường quản lý hồ sơ, mốc địa giới hành chính theo đúng quy định. Xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2021. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển lãnh đạo, kỷ luật công chức, viên chức đảm bảo đúng quy định.

b) Công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.


Người dân bỏ phiếu bầu cử tại khu vực cách ly.

Đặc biệt, tại các khu vực phong tỏa, khu cách ly được triển khai chủ động, chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác phòng, chống dịch, đồng thời đảm bảo đúng tiến độ và các yêu cầu theo quy định pháp luật. Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu trên địa bàn quận là 109.229/109.358 cử tri, đạt tỷ lệ 99,9%, có 44/61 khu vực bỏ phiếu hoàn thành 100%, có 02 phường hoàn thành 100% là Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc.

c) Bảo hiểm xã hội

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch về thu, chi và giảm nợ năm 2021 của BHXH Việt Nam, BHXH thành phố giao. Dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2021, thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 330.000 triệu đồng/711.798 triệu đồng, đạt 46,3% kế hoạch giao, so với cùng kỳ năm trước tăng 13.421 triệu đồng (tăng 4,23%).

Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN, lãi chậm đóng là 35.518 triệu đồng (trong đó lãi chậm đóng là 8.554 triệu đồng); tỷ lệ nợ 4,99%, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 3.860 triệu đồng, tỷ lệ tăng 12,19%. Đảm bảo công tác cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT.

10. Tư pháp, Thanh tra

a) Tư pháp

Ngành Tư pháp tiếp tục thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản, kiểm tra, tự kiểm tra công tác xây dựng ban hành văn bản của UBND quận và các phường đạt chất lượng. Tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực.

b) Thanh tra

Tiếp nhận 03 đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền (quận 2, phường 1). Tiếp nhận mới 04 đơn tố cáo cấp quận và năm 2020 chuyển sang 01 đơn thuộc thẩm quyền cấp quận. Tiếp nhận 185 đơn kiến nghị, phản ánh (cấp quận: 123 đơn, cấp phường 62 đơn), trong đó: thuộc thẩm quyền giải quyết 142 đơn (cấp quận 82 đơn, cấp phường 60 đơn); không thuộc thẩm quyền 43 đơn cấp quận. Đã giải quyết xong 129/238 đơn thuộc thẩm quyền (cấp quận 67 đơn, phường 62 đơn), đang tiến hành giải quyết 109 đơn (cấp quận 102 đơn, phường 7 đơn).

11. Quốc phòng - An ninh

a) Quốc phòng

Tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu và hoạt động kiểm soát quân sự, duy trì kỷ luật và tuần tra nắm tình hình địa bàn trong dịp Tết, và các sự kiện quan trọng. Chỉ đạo hoạt động có hiệu quả đối với lực lượng DQTT phối hợp tuần tra nắm tình hình địa bàn theo Quyết định 8394 của UBND thành phố. Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả đối với lực lượng dân quân thường trực trên địa bàn quận. Tổ chức gặp mặt quân nhân xuất ngũ và Lễ giao nhận quân năm 2021. Thực hiện tốt công tác khám tuyển NVQS, đảm bảo quân số giao quân năm 2021 là 171 thanh niên (lực lượng Quân sự: 137 TN; lực lượng Công an: 34 TN) đạt 100%

b) An ninh       

Trong 06 tháng đầu năm 2021, xảy ra 37 vụ phạm pháp hình sự (tăng 08 vụ so với tháng trước), đã điều tra, khám phá 31/37 vụ PPHS, làm rõ 50 đối tượng, đạt tỷ lệ 84%. Tai nạn giao thông: xảy ra 03 vụ, làm 02 người chết (giảm cả 03 tiêu chí). Cháy, nổ: xảy ra 33 vụ cháy (giảm 03 vụ so với cùng kỳ 2020), không có thiệt hại về người, tài sản thiệt hại đang thống kê. Hiện nay, trên địa bàn quận Liên Chiểu có tổng cộng 294 người nước ngoài, Việt kiều đang lưu trú, làm việc. Thực hiện tốt công tác điều tra, quản lý đối tượng ma túy trên địa bàn[4]. Truy quét các đối tượng gian lận thương mại, kiểm tra phát hiện xử lý vi phạm các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn[5]. Duy trì công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, khởi tố, điều tra phá án, bắt giam giữ. Thực hiện tốt giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức liên quan đến đăng ký nhập sinh, hộ khẩu, CMND, cấp CCCD có gắn chip điện tử…. Đảm bảo quản lý đúng quy  định đối tượng án treo, án tù.

- Thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát, điều tiết, hướng dẫn giao thông, phát hiện 2.477 trường hợp (865 ôtô) vi phạm TTATGT-TTĐT; xử phạt 2.292 trường hợp với số tiền 1.593.521.000, tước GPLX 202 trường hợp. Công tác đăng ký, quản lý phương tiện: đăng ký mới 1.740; chuyển đi 203; chuyển đến 97; đổi biển 192; sang tên 387; đăng ký mới 35 xe máy điện. Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe trong ngày cho 986 trường hợp.

- Xây dựng, triển khai các kế hoạch nhằm chủ động, sẵn sàng lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, tổ chức tuyên truyền, mở các lớp huấn luyện nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho người dân và các chủ cơ sở kinh doanh về PCCC, đặc biệt tại các khu chung cư trên địa bàn.

- Thường xuyên tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa bàn, khu vực dân cư. Duy trì giao ban lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân phòng, chú trọng xây dựng, phát triển lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân phòng; duy trì thực hiện các mô hình phòng, chống tội phạm có hiệu quả[6]. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra và tổ chức lực lượng phối hợp tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT theo Quyết định 8394/QĐ-UBND với 920 lượt tuần tra, huy động 5.520 lượt người tham gia.

Nguồn: Văn phòng UBND quận

-*-

[1]  Xác nhận và cung cấp thông tin quy hoạch 626/649 trường hợp; cấp giấy phép xây dựng 1.274/1.341 trường hợp; cấp giấy phép vỉa hè 758 hồ sơ; cấp biển số nhà 68 hồ sơ; cấp giấy phép thi công 8 hồ sơ. Lấy ý kiến cộng đồng khu dân cư 21 dự án; bàn giao mốc giới và công bố quy hoạch 12 dự án. Cấp giấy phép vỉa hè sử dụng tạm thời ngoài mục đích giao thông 758 trường hợp, để sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông.

[2] Đề xuất chủ trương đầu tư Tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành nối cảng Liên Chiểu, báo cáo tình hình triển khai lập đề án xây dựng phố dọc biển Xuân Thiều theo kiến nghị của Công ty TNHH ODK Mikazuki Việt Nam; giải quyết liên quan đến kiến nghị của Công ty Cổ phần Trung Nam về việc đầu tư xây dựng Công viên Y khoa chất lượng cao; đề xuất đầu tư Công viên cuối đường Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Hiệp Nam. Tổ chức sửa chữa các hố sụt lún tuyến đường Ngô Xuân Thu để đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến. Tổ chức sửa chữa các tuyến đường, điện chiếu sáng phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết Tân Sửu. Kiểm tra, khắc phục và sửa chữa các tuyến đường hư hỏng trên địa bàn quận

[3] Kết quả: kiểm tra, nhắc nhở về trật tự xây dựng hơn 1200 lượt; xử lý tháo dỡ dứt điểm 81 trường hợp vi phạm xây dựng trái phép, không có các công trình vi phạm trật tự xây dựng trái phép tồn đọng. Kiểm tra, lập Biên bản xử phạt vi phạm hành chính 02 trường hợp của 01 cá nhân và 01 tổ chức vi phạm với tổng mức tiền xử phạt 55.000.000 đồng, gồm những lỗi không phép và sai phép, đảm bảo 100% các trường hợp bị phát hiện đều được xử lý nghiêm.

[4] Điều tra, làm rõ 15 vụ, 21 đối tượng mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 282,755g Ketamin; 52,409g MDMA; 2672,675g Methaphetamine; 123 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liêu quan. Kiểm tra, thử test, phát hiện 212 đối tượng dương tính với chất ma túy (lập hồ sơ đưa 15 đối tượng quản lý theo Nghị định 111/NĐ-CP)

[5] Kiểm tra, phát hiện 16 vụ, 16 đối tượng tàng trữ, kinh doanh hàng hóa ngoại nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đã xử phạt hành chính 15 vụ, 15 đối tượng với tổng số tiền 291 triệu đồng và củng cố hồ sơ XLHC 01 vụ còn lại; phát hiện, xử lý 07 vụ, 07 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực môi trường, đã XPHC 04 vụ, 04 đối tượng với tổng số tiền 65,2 triệu đồng và củng cố hồ sơ XLHC các đối tượng còn lại. Kiểm tra, phát hiện và XLHC 16 cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm, với tổng số tiền 53.250.000đ. Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT cho 10 cơ sở ( 07 Nhà nghỉ, 02 gas; 01 Karaoke). Ngoài ra điều tra, làm rõ, khởi tố 02 vụ, 02 bị can (01 vụ, 01 bị can về hành vi vận chuyển hàng cấm và 01 vụ, 01 bị can về hành vi Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

[6] Khu văn hóa biển Kim Liên (Hòa Hiệp Bắc), phụ nữ nói không với cờ bạc, số đề (Hòa Hiệp Nam), sinh viên tự quản trong ký túc xá (Hòa Khánh Nam). 

------

 

MỘT SỐ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

***

Sáu tháng đầu năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát đã tác động không nhỏ đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Công an quận Liên Chiểu. Song với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bám sát chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố và vai trò chủ động, quyết liệt trong tham mưu cho các cấp, các ngành thực hiện mục tiêu kép "vừa bảo đảm ANTT, vừa phòng chống dịch bệnh" nên tình hình ANQG và TTATXH trên địa bàn quận tiếp tục được bảo đảm ổn định.

Xác định là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm nên ngay từ đầu năm Công an quận đã tích cực tham mưu cho Thường trực Quận ủy, UBND quận về công tác nhân sự, bảo vệ chính trị nội bộ, tuyên truyền vận động nhân dân cũng như chuẩn bị chu đáo các phương án tổ chức bố trí lực lượng bảo đảm tuyệt đối an toàn, thành công cho Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trên địa bàn; huy động lực lượng tập trung xác minh 991 nhân sự phục vụ bầu cử trong thời gian ngắn; khảo sát, lên sơ đồ chi tiết và kế hoạch bảo vệ tại 78 điểm niêm yết danh sách cử tri, 61 khu vực bỏ phiếu; vì vậy, công tác bầu cử đã được diễn ra an toàn, số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu cao với tỷ lệ 99,88%. An ninh nông thôn, tôn giáo, kinh tế, văn hóa tư tưởng tiếp tục được duy trì bảo đảm, không để xảy ra vụ việc tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự và đình công, lãn công. Công tác cưỡng chế thu hồi đất, giải tỏa phục vụ triển khai các dự án luôn được Công an quận tham mưu kịp thời, chú trọng nắm bắt tâm tư tình cảm, vận động 06 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng, hạn chế thấp nhất việc cưỡng chế nhằm ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.


Đấu tranh Chuyên án 321L, thu giữ tang vật hơn 3,5(kg) ma túy tổng hợp.


Đồng chí Bí thư và Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu khen thưởng 
thành tích phòng ngừa, đấu tranh tội phạm hình sự, ma túy.

Tội phạm và vi phạm pháp luật được kiểm soát, không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu băng, ổ nhóm "xã hội đen", tụ điểm phức tạp về ma túy, tệ nạn xã hội. Chỉ đạo xác lập nhiều chuyên án, đấu tranh làm rõ bắt, khởi tố 60 vụ, 99 bị can phạm tội về hình sự, kinh tế, ma túy; tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự cao đạt 84%. Tình hình TTATGT – TTĐT trên địa bàn quận có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm trên cả 03 tiêu chí; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, kịp thời dập tắt 33 vụ cháy, không để thiệt hại về người, cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19  cũng được Công an quận tập trung thực hiện; tổ chức lực lượng bảo vệ an toàn các cơ sở điều trị, cách ly y tế, cách ly tập trung và 03 điểm chốt liên ngành phòng, chống dịch.

Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận trong 6 tháng đầu năm tiếp tục được bảo đảm ổn định. Công an quận đã chủ động nắm tình hình, tham mưu làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn cuộc bầu cử; tham mưu, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự; phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; huy động lực lượng ra sức ngày đêm thực hiện thắng lợi 02 Dự án lớn là thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp, quản lý căn cước công dân; vai trò nòng cốt, tham mưu của Công an quận luôn được thể hiện rõ nét, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng của quận Liên Chiểu năm 2021.

 Nguồn: Công an quận Liên Chiểu

-----

 

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 

Tổ Covid-19 cộng đồng "Cánh tay nối dài" trong phòng chống dịch tại cơ sở

***

Những ngày tháng 5, khi dịch covid-19 quay trở lại, cả hệ thống chính trị lại vào cuộc, dốc toàn lực với tinh thần "chống dịch như chống giặc". Tại Liên Chiểu, công tác phòng chống dịch được triển khai quyết liệt, và các Tổ covid-19 cộng đồng đã được tái kích hoạt, phát huy tốt vai trò "cánh tay nối dài" trong công tác phòng chống dịch tại địa phương.

Đều đặn sáng-chiều, tại K831 Nguyễn Lương Bằng, tiếng loa tuyên truyền phòng chống dịch đã trở thành quen thuộc với người dân nơi đây. Tổ cộng đồng với sự tham gia đầy đủ của cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận, Tổ dân phố, các chi hội đoàn thể tại cơ sở cùng chiếc loa kẹo kéo mang thông điệp "5K" đến với mọi nhà, nhắc nhở bà con thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Ông Lê Thanh Tùng – Tổ covid-19 cộng đồng KDC 15 Xuân Thiều nói: Chống dịch là trách nhiệm chung của cả cộng đồng, chúng tôi ở cơ sở, không làm được việc gì to lớn thì góp một phần trong công tác tuyên truyền để bà con nâng cao nhận thức và thực hiện tốt, phần nào hạn chế dịch bệnh lây lan". Ngoài những kênh chính thống trên truyền hình, internet, thì "kênh tuyên truyền lưu động" tại cơ sở như thế này cũng rất hữu ích trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Bà Nguyễn Thị Hoa, trú tổ 33 Hòa Hiệp Nam nói: "Tiếng loa hàng ngày của Tổ cộng động giúp chúng tôi thường xuyên nhớ việc mang khẩu trang, sát khuẩn tay, vệ sinh nhà cửa. Nhắc nhở để người dân bớt đi sự lơ là, chủ quan. Không phải lúc nào cũng có thời gian để xem tivi, đọc báo, nên tôi thấy việc tuyên truyền của tổ lưu động là rất có ích, rất tốt cho người dân chúng tôi trong phòng chống dịch bệnh".


Tổ Covid-19 cộng đồng KDC Xuân Thiều 15 - Hòa Hiệp Nam.

Tại khu dân cư số 10 Hòa Hiệp Bắc, Tổ covid-19 cộng đồng cũng phát huy tốt vai trò nhiệm vụ trong việc tham gia hỗ trợ phát tờ rơi, dán thông báo yêu cầu tạm dừng hoạt động tại các cơ sở dịch vụ khi có "lệnh" của thành phố. Đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống dịch. Bà Đỗ Thị Hương Lan – Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ covid-19 cộng đồng KDC số 10 chia sẻ: Các thành viên trong tổ rất tích cực, thực hiện phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để nhắc nhở bà con nhân dân thực hiện tốt các quy định phòng dịch, và cùng tổ chức tuyên truyền lưu động các nội dung theo chỉ đạo của BCĐ phòng chống dịch tại địa phương. Tổ cộng đồng góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của người dân tại khu vực.


Hoạt động của các thành viên trong Tổ Covid-19 cộng đồng KDC số 10 Hòa Hiệp Bắc.


Tổ Covid-19 cộng đồng Hòa Khánh Nam tham gia tuyên truyền lưu động.


Tổ Covid-19 cộng đồng Hòa Khánh Bắc tham gia phát tờ rơi tuyên truyền. 

Tại các phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam, Hòa Minh, các Tổ covid-19 cộng đồng những ngày này luôn sát cánh cùng chính quyền trong công tác phòng chống dịch.


Tổ covid-19 cộng đồng Hòa Minh tuyên truyền bầu cử và phòng dịch Covid-19.

Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, các Tổ covid-9 cộng đồng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Tại vùng bị phong tỏa và những khu vực có ca f0, các Tổ covid-19 cộng đồng đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng trong việc truy vết f1, f2, góp phần thực hiện nhanh việc khoanh vùng, dập dịch. Không những tham gia tuyên truyền, các Tổ covid-19 cộng đồng còn có nhiệm vụ giám sát, phát hiện và báo cáo cho chính quyền địa phương những trường hợp có triệu chứng nghi mắc covid-19 như: sốt, ho, đau họng, khó thở... ; có trách nhiệm theo dõi phát hiện những người đi từ vùng dịch về đề báo cáo địa phương; phát hiện và báo cho cấp có thẩm quyền những trường hợp không tự giác khai báo, không chấp hành các quy định về  phòng, chống dịch.

Toàn quận Liên Chiểu hiện có 184 Tổ covid-19 cộng đồng và 100%  đều đã được kích hoạt trở lại khi dịch bệnh tái bùng phát vào đầu tháng 5. Với tinh thần và trách nhiệm của những "cán bộ khu dân cư", các Tổ covid-19 cộng đồng tại Liên Chiểu luôn sát cánh cùng với địa phương, góp phần chia sẻ trách nhiệm, đúng nghĩa là "cánh tay nối dài" trong công tác phòng chống dịch tại cơ sở.

Đông Phương

-----

 

Ghi ở khu cách ly

***

Làm việc trong môi trường không an toàn, thường xuyên tiếp xúc với những yếu tố nguy cơ cao như f0, f1 và những trường hợp đến từ vùng dịch… Bất an và nguy hiểm thường trực, song 100% cán bộ Tổ phục vụ tại khu cách ly kí túc xá phía Tây thành phố (quận Liên Chiểu) đều xác định tư tưởng, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Tiếp nhận công dân từ vùng dịch vào cách ly tại KTX phía Tây.

Có mặt tại khu cách ly tập trung vào một ngày tháng 6, chúng tôi cảm nhận được phần nào những vất vả cũng như sự tận tâm trong công việc của tập thể cán bộ Tổ công tác nơi đây. Ông Ngô Văn Dũng – Cán bộ Phòng y tế quận Liên Chiểu, Tổ trưởng Tổ phục vụ tại khu cách ly kí túc xá (KTX) phía Tây cho biết: Lực lượng được phân công phục vụ tại khu cách ly với 15 cán bộ y tế; 20 cán bộ quân sự quận, biên phòng Hải Vân, lực lượng dân quân và 12 cán bộ công an quận. Ngay từ đầu, anh em đã xác định tư tưởng, khắc phục mọi khó khăn, vất vả, phối hợp tốt và làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao. 


Xử lý hồ sơ y tế.


Khử khuẩn hành lý.

Với chức năng nhiệm vụ đã được phân công: Y tế đảm nhiệm các khâu xử lý hồ sơ; tiếp nhận trường hợp cách ly, theo dõi kiểm tra sức khỏe; phun khử khuẩn xử lý môi trường. Quân sự, biên phòng và dân quân tập trung đảm bảo an ninh trật tự vòng trong, xử lý các vấn đề về  cơ sở vật chất, phục vụ cơm nước hàng ngày và hỗ trợ tiếp tế các nhu yếu phẩm cần thiết khác cho người cách ly. Công an quận đảm bảo an ninh trật tự vòng ngoài và xử lý những vụ việc phát sinh liên quan đến an ninh trật tự... 


Lãnh đạo quận thăm lực lượng làm nhiệm vụ.

Như đã trở thành mệnh lệnh, bám sát nhiệm vụ được phân công, cán bộ chiến sĩ Tổ phục vụ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm để hỗ trợ tốt nhất cho những trường hợp đang thực hiện cách ly theo quy định. Anh Nguyễn Tấn Huỳnh  - Cán bộ Trung tâm y tế quận Liên Chiểu chia sẻ: "Là người trực tiếp làm nhiệm vụ phun khử trùng hàng ngày tại khu cách ly và tham gia xử lý hồ sơ y tế tại đây, tôi cũng đã xác định tư tưởng, vững vàng để đối mặt với nhiều nguy cơ dịch bệnh. Nhưng bằng tinh thần trách nhiệm của một cán bộ y tế, tôi không ngại và luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".


Quân sự quận, Biên phòng Hải Vân chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ người cách ly.


Tổ công tác mang cơm phục vụ cho f1

5 giờ 30 chiều, những phần cơm hộp đã được đưa đến. Cán bộ quân sự quận, biên phòng Hải Vân cùng dân quân thường trực trong trang phục bảo hộ và sẵn sàng nhiệm vụ mang cơm cấp phát đến từng phòng. Đỗ Doãn Phúc – Cán bộ Biên phòng Hải Vân bộc bạch: "Sáng, trưa, tối, nhiệm vụ của chúng tôi là mang cơm cho các F1. Đã xác định nhiệm vụ và xác định những mối nguy cơ, nên anh em làm việc cũng hết sức thận trọng để vừa an toàn bảo vệ vệ mình, vừa phục vụ tốt nhất cho các trường hợp ở khu cách ly".  Nguyễn Tiên – Cán bộ dân quân thường trực tiếp lời: "Công việc không vất vả nhiều nhưng nguy cơ lây nhiễm covid-19 là rất cao. Trời nắng nóng, mặc bảo hộ đi từng phòng đôi lúc cũng đuối thật. Nhưng tất cả đều khắc phục và làm tốt nhất có thể".

Tại tầng trệt, tạm gọi đây là "Trung tâm chỉ huy" của toàn khu cách ly. Hệ thống camera được kết nối đến tất cả các phòng có người đang thực hiện cách ly để cán bộ tiện theo dõi, nhắc nhở. "Trong quá trình thực hiện cách ly, nhiều trường hợp đi ra khỏi phòng, ra hành lang và thậm chí sang các phòng khác. Cùng với việc trực tiếp đi nhắc nhở, quan sát qua hệ thống camera tại đây kịp thời thông báo, đề nghị họ quay về phòng và thực hiện đúng các quy định tại khu cách ly" – Đ/c Văn Quý  Lợi, cán bộ Cơ quan Quân sự quận Liên Chiểu chia sẻ.


Điều hành hệ thống camera tại khu cách ly.

Để mọi hoạt động tại khu cách ly được đảm bảo an toàn, cán bộ Công an quận có nhiệm vụ siết chặt an ninh trật tự tại đây. Với 12 đ/c được phân trực theo ca, đảm bảo 24/24 và trực tiếp xử lý những sự vụ phát sinh liên quan đến ANTT. "Được phân công nhiệm vụ bảo vệ ANTT vòng ngoài tại đây, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác phối hợp cùng đồng chí đồng đội trong Tổ phục vụ để thực hiện tốt mệnh lệnh của cấp trên".


Phối hợp đảm bảo ANTT tại KTX phía Tây.

Được biết, từ đầu đợt dịch (03/5/2021) đến ngày 03/6, khu cách ly tập trung KTX phía Tây đã tiếp nhận 495 trường hợp vào cách ly theo quy định. Trong đó có 481 trường hợp F1; 14 trường hợp về từ vùng có dịch. Tính đến trưa ngày 3/6/2021, đã có 396 trường hợp F1 hoàn thành thời gian cách ly; 47 trường hợp chuyển đi nơi khác; 52 trường hợp đang tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định.

Ngoài kia, đại dịch Covid-19 vẫn hoành hành và chưa hồi kết. Cuộc chiến đang còn dài và rất cam go! Nhiệm vụ của các cán bộ chiến sĩ nơi khu cách ly vẫn chưa biết đến khi nào kết thúc...! Song, tin tưởng rằng bằng tinh thần  trách nhiệm "tất cả vì sự bình yên cho nhân dân, vì một cộng đồng không dịch bệnh", cán bộ chiến sĩ Tổ công tác tại khu cách ly KTX phía Tây sẽ tiếp tục nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn và làm tốt sứ mệnh nơi tuyến đầu.


Khen thưởng đột xuất Tổ phục vụ tại khu cách ly KTX phía Tây

Thục Anh

-----

 

Ghi ở chốt kiểm soát

***

Chúng tôi có mặt tại đường Tạ Quang Bửu, phường Hòa Hiêp Bắc – nơi có chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 vừa được tái thiết lập và đi vào hoạt động từ ngày 28/5.


Dừng phương tiện kiểm tra.

Đã thành mệnh lệnh, Tổ công tác nhận nhiệm vụ và triển khai thực hiện nghiêm túc đúng theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên.  Tổ liên ngành tham gia tại chốt gồm Công an, Quân sự, Biên phòng, y tế. Với nhiệm vụ dừng toàn bộ người và phương tiện vào thành phố, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, kê khai thông tin nơi xuất phát và điểm đến... Qua đó nhằm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào thành phố, nhất là những trường hợp đến từ vùng có dịch. Lực lượng công an quận chủ công với 4 đồng chí, trong đó có 01 cán bộ cảnh sát giao thông. Tất cả phương tiện vào thành phố đều được dừng để kiểm tra trước khi vào nội thành hoặc đi qua địa phận Đà Nẵng. Đ/c Nguyễn Văn Hòa, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự CA quận Liên Chiểu chia sẻ: "Chúng tôi trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ dừng tất cả phương tiện giao thông thông vào thành phố để kiểm tra xác định điểm đi, điểm đến của phương tiện; phối hợp để lực lượng y tế đo thân nhiệt, khai báo y tế trước khi qua địa phận Đà Nẵng. Đồng thời nhắc nhở chủ phương tiện và hành khách trên xe chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch. Bằng tinh thần trách nhiệm, chúng tôi xác định sẽ làm tốt công tác phối hợp và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao". 


Khai báo y tế.

Cũng như những đợt dịch trước, nhiệm vụ trực chốt đã không còn xa lạ với những cán bộ y tế địa phương. Họ sẵn sàng xung phong "ra trận" khi có yêu cầu. Chị Nguyễn Thị Hoàng Hiếu – cán bộ Trạm y tế Hòa Hiệp Bắc nói: "Làm nhiệm vụ tại chốt cũng khá là vất vả, mặc bảo hộ 100% thời gian ca trực rất là nóng bức nhưng tôi thấy nhiệm vụ này không là gì so với anh em đồng đội ở tuyến đầu. Vì vậy, khi được phân công, chúng tôi sẵn sàng lên đường và sẽ nỗ lực để cùng Tổ công tác làm tốt công việc được phân công".


Kiểm tra thân nhiệt.

Theo ghi nhận, tất cả các phương tiện đều có sự hợp tác tốt với lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát; chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, 100% mang khẩu trang, thực hiện kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế, kê khai đầy đủ lịch đến, đi theo yêu cầu. Ông Lê Văn Nam – một tài xế chia sẻ: Chống dịch là nhiệm vụ chung, chúng tôi sẵn sàng hợp tác và khai báo đầy đủ thông tin khi qua chốt kiểm soát, để vừa an tâm cho bản thân, vừa phối hợp làm tốt nhiệm vụ chống dịch trong tình hình hiện tại. 

 Tại địa bàn Liên Chiểu, thực hiện mệnh lệnh của cấp trên, 3 chốt kiểm soát dịch bệnh đã được thiết lập tại đường Tạ Quang Bửu (phía Nam Hầm Hải Vân) và Đường Hoàng Văn Thái (khu vực gần bãi rác Khánh Sơn) và Cửa ô Kim Liên (gần chân đèo Hải Vân). "Với lực lượng liên ngành gồm 4 đ/c Công an, 2 đ/c Quân sự, 2 đ/c Biên phòng, 2 cán bộ y tế; làm việc theo chế độ 3 ca; sau 8 tiếng sẽ được thay ca trực, đảm bảo 24/24 tại các chốt, góp phần cùng với các chốt tại cửa ngõ ra vào toàn thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh trong tình hình hiện nay" – Đại úy Phan Thành Bắc, Phó Đội trưởng Tổng hợp Công an quận Liên Chiểu khẳng định.

Dịch Covid-19 tại Đà Nẵng đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên dịch bệnh vẫn đang còn diễn biến phức tạp tại một số địa phương. Việc tái thiết lập các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các các cửa ngõ ra vào thành phố nhằm kiểm soát chặt chẽ phương tiện và người đến địa bàn Đà Nẵng, góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh và chủ động ứng phó khi có tình huống phát sinh. Được biết, tính đến ngày 22/6, các chốt kiểm soát tại địa bàn Liên Chiểu đã dừng trên 29.000 phương tiện, trên 60.000 người đến Đà Nẵng. Qua đó đã phát hiện và thực hiện cách ly đối với 65 trường hợp đến từ vùng có dịch và vùng có nguy cơ cao.

Nhật Anh

-----

 

"Không làm tiền tuyến, xin được làm hậu phương"

***

Đó là khẩu hiệu hoạt động của chị em các chi hội phụ nữ phường Hòa Minh trong thời gian địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chị Phạm Thị Minh Phương – Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Minh chia sẻ: chị em chúng tôi không đủ điều kiện để trực tiếp cùng các lực lượng tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch nhưng bằng sức mình, chúng tôi sẽ là "hậu phương" thật vững chắc cho lực lượng tuyến đầu. Từ quyết tâm đó, các chi hội phụ nữ toàn phường thời gian qua đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Trong thời gian diễn ra dịch bệnh, Hòa Minh là địa phương có nhiều điểm chốt chặn, khu vực cách ly nhất trên địa bàn quận Liên Chiểu với 1 chốt phong tỏa cứng và 4 chốt phong tỏa mềm. Vì vậy lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm cũng đông đảo hơn các địa phương khác. Để động viên, quan tâm cũng như chia sẻ với những vất vả, khó khăn mà lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ, từ đầu tháng 5/2021 đến nay, chị em các chi hội phụ nữ phường Hòa Minh đã sắp xếp công việc, thời gian để chuẩn bị và trao tận tay hàng trăm suất ăn, nước uống đến lực lượng đang trực tại các chốt cách ly khu dân cư; 2 chốt chợ Kinh Dương Vương và Trần Đình Tri; Trạm y tế; Công an và Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 phường Hòa Minh.

Trước khi thực hiện hỗ trợ, các chi hội phụ nữ luôn chủ động đăng ký trước để Phường Hội sắp xếp lịch hỗ trợ hợp lý, tránh chồng chéo thời gian, địa điểm nhận hỗ trợ. Để có những suất ăn chất lượng gửi đến lực lượng làm nhiệm vụ, chị em các chi hội phân chia nhau đi chợ, sơ chế, nấu nướng, vào hộp và giao đến các chốt. Khi thì là những suất mì Quảng đậm đà, khi là những ổ bánh mì thịt giòn thơm hoặc là những tô cháo gà nóng hổi ăn lót dạ lúc đêm khuya và là những chai nước chanh mát lạnh, giải nhiệt lúc trưa hè.... Tất cả đều xuất phát từ mong muốn được tiếp sức, đồng hành cùng lực lượng đang làm nhiệm vụ. Chị Nguyễn Thị Phụng – Chi hội Trung Nghĩa 3 chia sẻ: Nhận thấy sự vất vả của các đồng chí khi làm nhiệm vụ, chúng tôi chỉ mong góp ít sức mình để chia sẻ phần nào.

Trực chốt chợ Kinh Dương Vương đã gần 1 tuần, ngày nào cũng được các cô, các chị thăm hỏi, động viên. Dù chỉ là một từ "Cố lên!" được nói qua khẩu trang nhưng đã thấy quá đỗi ấm lòng. Chị Mai Anh – trực tại chốt bộc bạch: Ngày nào các chị cũng mang đồ ăn tới, động viên anh em chúng tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ vậy thôi, nhưng thấy rất ấm lòng.

Giá trị vật chất tuy không lớn nhưng là cả tấm lòng yêu thương của chị em gửi đến ‘tiền tuyến". Chị Nguyễn Thị Lệ Quyên – chi hội Hòa Phú 3 chia sẻ: Chị em chúng tôi chỉ góp chút sức nhỏ mong lực lượng chân cứng đá mềm, quyết tâm giữ vững tình hình ổn định.

Bên cạnh đó, các chi hội phụ nữ Hòa Minh còn trao hơn 100 suất quà trị giá trên 45 triệu đồng cho các hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Để có nguồn kinh phí thực hiện, hội viên các chi hội đã tự đóng góp, hoặc trích nguồn quỹ tiết kiệm từ việc thu gom phế liệu và vận động các mạnh thường quân trên địa bàn.

Song song hoạt động hỗ trợ các chốt, các cấp hội phụ nữ phường còn tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bằng các hình thức như: gửi thông tin trên các nhóm zalo, Facebook, thường xuyên đăng tải hình ảnh về các việc làm, hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong phòng, chống dịch để thông tin kịp thời và có tính lan tỏa trong cộng đồng; thực hiện mô hình "Tiếng loa di động" để tuyên truyền các nội dung quan trọng, cập nhật các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch,...

Hình thức tuyên truyền lưu động tuy không mới, nhưng trong thời điểm hiện nay, khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì việc tuyên truyền lưu động đi từng kiệt, hẻm tại các khu dân cư là một trong những giải pháp hiệu quả để tuyên truyền trực tiếp theo cách "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" giúp hội viên nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch.

Đồng thời, các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường vẫn duy trì phong trào Ngày chủ nhật "Xanh-Sạch-Đẹp", dọn vệ sinh trên các tuyến đường và nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư để đảm bảo mỹ quan đô thị cũng như phòng chống dịch bệnh.... Khi tham gia thực hiện các hoạt động trên, các hội viên luôn tuân thủ nghiêm các nguyên tắc về khử khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và không tập trung.

Từ ngày 7/5, khi Hòa Minh có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng, các chi hội phụ nữ phường nhà đã triển khai nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa, ghi dấu ấn riêng về sự đóng góp của lực lượng hội viên phụ nữ với cộng đồng. Và cuộc chiến với dịch bệnh còn lâu dài, chị em phụ nữ sẽ luôn là "hậu phương" vững chắc đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Phạm Bình

 

KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2021)

 

Chăm lo đời sống đối tượng chính sách ở quận Liên Chiểu

***

Hà Thúc Liêu            

Phòng Lao động - Thương binh 
và xã hội quận quận Liên Chiểu

Trong 2 cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, Liên chiểu là địa bàn vô cùng ác liệt, nơi đây đã diễn ra nhiều trận đánh …đã đi vào lịch sử. Biết bao người con ưu tú của mảnh đất này đã anh dũng ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, nhiều người trở về nhưng một phần máu thịt nằm lại ở chiến trường và biết bao người mẹ đã hiến dâng những người con thân yêu của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, song nỗi đau thương, mất mát vẫn đè nặng lên đời sống các đối tượng, gia đình chính sách. Hiện nay, Quận Liên Chiểu có gần 5.500 đối tượng chính sách được xác nhận theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có 1.324 liệt sĩ với 2.220 thân nhân, có 280 Bà mẹ VNAH trong đó có 09 mẹ còn sống; 651 thương, bệnh binh; 155 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 350 người dân có công giúp đỡ cách mạng, 311 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày...

"Uống nước nhớ nguồn", " Đền ơn đáp nghĩa" là truyền thống là đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với nước là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. Từ nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân quận Liên Chiểu coi công tác đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và đã thường xuyên triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện giúp đối tượng chính sách nâng mức sống cao hơn mức sống trung bình ở khu dân cư.

5 năm qua (2016-2021), từ ngân sách của thành phố, của quận và huy động sự đóng góp của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… quận Liên Chiểu đã chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho đối tượng chính sách. Hơn 600 hộ gia đình được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở, với tổng trị giá hơn 19 tỷ đồng. Ngoài định mức phụng dưỡng hàng tháng theo quy định của Nhà nước, vào những ngày lễ tết, hay lúc ốm đau, khó khăn đột xuất, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn thường xuyên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo địa phương và các ban ngành chức năng. Hàng trăm lượt hộ được quan tâm hỗ trợ kinh phí, sinh kế để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Các trường hợp ốm đau, bị bệnh hiểm nghèo, gặp rủi ro thuộc gia đình chính sách đều được lãnh đạo UBND quận quan tâm hỗ trợ khó khăn đột xuất kịp thời. Thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công, quận đã xác lập và chi trả hàng tháng hơn 1,9 tỷ đồng cho gần 2.500 đối tượng; ra quyết định và cấp sổ ưu đãi cho 400 con thương binh, bệnh binh, gần 578 đối tượng theo quy định tại Quyết định 290/TTg; Quyết định 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 105 đối tượng được cấp dụng cụ chỉnh hình, với tổng số tiền trên 130 triệu hàng năm. Tổ chức điều dưỡng luân phiên cho hơn 200 đối tượng người có công với tổng kinh phí hàng năm gần 645 triệu đồng, 785 đối tượng điều dưỡng tại gia với kinh phí hàng năm gần 800 triệu đồng.

Hàng năm, ngoài các chế độ theo quy định, gần 1000 lượt đối tượng chính sách trên địa bàn quận được chính quyền, đoàn thể các cấp thăm hỏi tặng quà với tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng. 5 năm qua, 15 hài cốt liệt sỹ đã được quy tập về Nghĩa trang liệt sỹ. Các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn quận được đầu tư nâng cấp, việc dâng hương cho anh linh các anh hùng liệt sỹ được tổ chức thường xuyên.

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2021), quận Liên Chiểu đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách. Cụ thể: 87 hộ có nhà ở xuống cấp sẽ được hỗ xây mới và sửa chữa với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng; tạo điều kiện để nâng cao mức sống cho những hộ chính sách đau ốm, con liệt sỹ tàn tật, mất khả năng lao động… nâng cấp  mộ chí và cổng ngõ Nghĩa trang Liệt sỹ phường Hòa Hiệp Nam với tổng kinh phí đầu tư hơn 3 tỷ đồng.

Chăm lo các đối tượng chính sách, người có công là trách nhiệm chung của toàn xã hội, thể hiện tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta. Trong thời gian tới, với tinh thần trách nhiệm cao, Đảng bộ và chính quyền quận sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách người người có công và phấn đấu đến năm 2020 tất cả hộ gia đình chính sách có mức sống cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

-----

 

KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2021)  VÀ NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2021)

***

1. Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 76 năm qua.

3. Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 35 năm đổi mới đất nước; làm rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen của đất nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn: Sổ tay tuyên truyền năm 2021 
do Ban Tuyên giáo Thành ủy phát hành

-----

 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 

Nông dân Liên Chiểu – học Bác từ những điều bình dị

***

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, 5 năm qua, Hội Nông dân quận Liên Chiểu triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên.

"Học theo Bác ở đức tính yêu thương con người" là nội dung được các hội viên Chi hội Nông dân Chơn Tâm 1B4 phường Hòa Khánh Nam tập trung thực hiện trong nhiều năm qua. Trong đó, nổi bật là mô hình "Lớp học miễn phí' của Chi hội đã được "khai sinh" từ người Chi hội trưởng tận tâm - ông Nguyễn Hữu Ngọc.

Lớp học được bắt đầu từ tháng 6/2019 với 13 học sinh là con em các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.  Lớp học thiện nguyện này nhằm giúp các em có điều kiện ôn tập bài vở sau những giờ học trên lớp, giúp gia đình tiết kiệm một phần chi phí cho việc học kèm, học thêm hằng tháng. Đồng thời để các em làm quen với phong cách tự học, rèn luyện nề nếp "Tiên học lễ, hậu học văn". 4 buổi/ tuần, tại hội trường Chơn Tâm 1B, 3 giáo viên đã về hưu tình nguyện đứng lớp giảng dạy các môn học cấp 1 và cấp 2 cho các em.

Lớp học được hình thành và thuận lợi hoạt động nhờ nhiều nguồn hỗ trợ: Quận Hội tặng 1 suất học bổng trị giá 400.000 đồng, Bí thư Chi bộ khu dân cư tặng lớp học một tấm bảng, UBND phường hỗ trợ địa điểm cũng như chi phí điện, nước, bàn ghế phục vụ công tác giảng dạy,... Và trên hết là sự nhiệt tâm của những giáo viên đã về hưu tình nguyện đứng lớp, đồng hành cùng các em học sinh nghèo nhiều năm qua.

15 năm liên tục đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố", tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm ổn định cho hơn 35 lao động với thu nhập bình quân từ 9 – 10 triệu đồng/người/tháng. Ông Đinh Viết Trúc – hội viên nông dân Chi hội Đa Phước 4 phường Hòa Khánh Bắc - chuyên kinh doanh gia súc, gia cầm sạch, đông lạnh, không chỉ là nông dân làm kinh tế giỏi, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn ứng dụng KHKT vào sản xuất, áp dụng mô hình sản xuất gắn với bảo vệ môi trường nông thôn mà còn quan tâm đến việc chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm trong kinh doanh.

Không chỉ vậy, doanh nghiệp của ông Trúc luôn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động thiện nguyện tại Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, hỗ trợ hội viên thuộc Hội Nông dân phường vay vốn không lãi suất, tham gia chương trình "Mỗi tổ chức cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo" tại khu dân cư,… với số tiền hơn 60 triệu đồng/năm.

"Mùa dịch bệnh, người ta đi trốn không hết, rứa mà ổng còn đi vận động, quyên góp tiền, mua gạo đem phát tận từng nhà khó khăn. Thiệt tình...". Đó là lời "than phiền" của người dân khu vực Hòa Phú 3A phường Hòa Minh khi nhắc đến ông Nguyễn Lại – Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu vực này. Tham gia công tác Hội đã gần 20 năm, thế mà người Chi hội trưởng ấy vẫn cứ đam mê, tận tâm như thuở ban đầu. Ông Lại chia sẻ: Phải làm sao để tổ chức Hội thực sự là chỗ dựa tin cậy của hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho nông dân; người cán bộ Hội phải gương mẫu về mọi mặt. Có như vậy hội viên mới tin, làm theo và tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Hội phát động. Ông ý thức được rằng những việc làm của mình dù đơn giản nhưng rất ý nghĩa vì nó có ích cho hội viên. Đối với ông, mọi hoạt động và cả những khoản thu chi của Chi hội đều được công khai minh bạch, ngay từ lúc bắt đầu vận động đến lúc trao hỗ trợ đều phải rõ ràng, khi mình làm việc uy tín thì tự khắc sau này công tác vận động sẽ thuận lợi hơn. Vì họ biết được sự ủng hộ, đóng góp của họ đã đến đúng chỗ, đúng đối tượng.

Có lẽ nhờ sự uy tín ấy, mà trong khoảng thời gian khó khăn diễn ra dịch bệnh, ông Lại cũng đã vận động được 46 suất quà trị giá gần 14 triệu đồng từ những mạnh thường quân trong khu vực – những người ít nhiều cũng bị ảnh hưởng kinh tế bởi dịch Covid 19. Những suất quà được trao tận tay cho các hoàn cảnh khó khăn, mất việc trú tại khu vực. Lúc này, giá trị vật chất tuy không lớn nhưng quá đỗi ấm lòng người cho lẫn người nhận.

Với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, những nội dung chính của Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã thấm nhuần trong từng hội viên nông dân Liên Chiểu. Để thấy rằng, làm theo Bác, học tập Bác đều bắt đầu từ những điều bình dị, giản đơn nhất.

Phạm Bình

-----

 

Người làm việc nghĩa thiêng liêng giữa cuộc sống đời thường

***

Đồng chí Trần Ngọc Doanh, sinh năm 1950, đứng vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam năm 1972, làm việc trong quân đội đến năm 2005 thì nghỉ hưu. Là hội viên Hội Cựu chiến binh phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - người CCB âm thầm làm nhiệm vụ thiêng liêng, cao quý.

Về với cuộc sống đời thường nhưng lúc nào đồng chí cũng nghĩ về đồng đội -  những người đã trực tiếp cầm súng chiến đấu và đã ngã xuống. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đồng chí đã quyết tâm "Một hành trình đi tìm đồng đội". Xác định những lối mòn, địa danh, vật chuẩn, nơi đồng chí, đồng đội đã từng chiến đấu…  Hồ sơ, danh sách liệt sĩ quản lý, lưu trữ không đầy đủ, nhất là thông tin nơi chôn cất ban đầu các liệt sĩ; địa hình, địa vật, địa danh trước đây, hiện nay thay đổi nhiều; các nhân chứng trực tiếp đã mất hoặc không còn nhớ chính xác thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ... nên phải có nhiều thời gian để xác minh, thu thập thông tin.

Vượt qua bao khó khăn, thách thức, hành trình đi tìm đồng đội của đồng chí Trần Ngọc Doanh đã đạt nhiều kết quả ngoài mong đợi. Đồng chí đã đến những nơi như tỉnh Ratanakiri của Campuchia, A Tô Pư của nước bạn Lào, Tây Ninh, Khâm Đức, Đại Lộc… cùng đồng đội đưa hơn 20 hài cốt liệt sỹ từ những cánh rừng già của nước bạn Campuchia và Lào về các nghĩa trang Tây Ninh, nghĩa trang quốc tế Kon Tum. Ngoài ra, đồng chí đã phối hợp bổ sung, hoàn thiện được 50 hồ sơ, danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ ở địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc và các tỉnh lân cận. Năm 2017, đồng chí trực tiếp tìm kiếm, xác minh và cùng với đội quy tập của tỉnh Thừa Thiên - Huế cất bốc hài cốt Anh hùng liệt sỹ Ngô Xuân Thu tại Lăng Cô, Thừa Thiên - Huế đưa về quê tỉnh Hà Nam an táng trong niềm xúc động của gia đình, đồng đội và nhân dân. Tháng 3-2018, tham gia tìm kiếm và cất bốc, an táng 4 hài cốt liệt sỹ tại khu vực Đèo Hải Vân về an táng tại Nghĩa trang Hòa Hiệp. Tháng 7-2018 và tháng 01-2019, đồng chí đã trực tiếp tìm kiếm và cất bốc được 2 hài cốt Liệt sỹ tại Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam đưa về quê ở Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Đồng chí đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 2 Bằng khen (12-2015; 5-2019); Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng 01 Bằng khen; UBND quận Liên Chiểu; Đảng ủy, UBND phường Hòa Hiệp Bắc tặng 03 Giấy khen với thành tích tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.


CCB Trần Ngọc Doanh (người đeo kính) khiêng hài cốt liệt sĩ lên xe.

Bình dị mà cao quý, ngoài công việc trên đồng chí còn vận động các hội viên Hội CCB và nhân dân ở địa phương quyên góp mua 1200 bộ quần áo, chăn màn, trong dịp tết Tân Sửu 2021 tặng cho đồng bào vùng 3 biên giới thuộc khu xã Bờ I huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kontum, tỉnh Atapu Lào, tỉnh Ratanakiri Campuchia. Nhắc đến ông Trần Ngọc Doanh phường Hòa Hiệp Bắc ai cũng bày tỏ lòng quý mến và kính trọng người Đảng viên mẫu mực, hội viên Hội CCB tận tụy với nhân dân, dám nghĩ, dám làm và luôn hết lòng hết sức vì công việc, tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương.


CCB Trần Ngọc Doanh (thứ 4, bên trái) đang hành lễ khi đưa đồng đội về nghĩa trang.

Tìm kiếm, quy tập và đưa về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, cao quý, là công tác quan trọng hàng đầu trong chính sách "Đền ơn, đáp nghĩa". Nêu cao truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, góp phần cùng toàn Đảng, toŕn dân, toŕn quân đề cao trách nhiệm, těnh cảm, thực hiện tốt việc tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Đây là việc làm mang ý nghĩa rất sâu sắc của CCB Trần Ngọc Doanh nói riêng và của tất cả chúng ta nói chung.

Kim Liên

-----

 

MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG KHÁC

 

Vì nhân dân phục vụ

***

Thực hiện chiến dịch tăng cường về cơ sở thu nhận hồ sơ, cấp căn cước công dân (CCCD) lưu động, cán bộ chiến sĩ công an quận Liên Chiểu đã bám địa bàn, làm việc vượt khung thời gian với tinh thần "vì nhân dân phục vụ".


Cấp CCCD tại điểm nhà cộng đồng Quang Thành 3B1 Hòa Khánh Bắc.

Tại một đêm tăng cường về Hòa Khánh Bắc, cụ thể là tại nhà sinh hoạt cộng đồng Quang Thành 3B1, chúng tôi cảm nhận được sự vất vả của cán bộ chiến sĩ Tổ công tác lưu động sau nhiều ngày căng sức cùng nhân dân. Người dân đông với tâm lý  muốn được làm nhanh, làm trước nên rất xót ruột khi ngồi chờ đến lượt gọi tên mình. Song, được sự giải thích và hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ, bà con nhân dân rất đồng cảm và sẻ chia. Ông Cầm Bá Trùng, 70 tuổi, người dân sống tại Quang Thành 3B1 nói: "Nhìn các chú làm vất vả, hết người dân này đến người dân khác, cứ liên tục như vậy các chú không được nghỉ ngơi, làm việc với một áp lực như thế rất là mệt. Tôi ngồi đây chứng kiến từ đầu giờ tối đến chừ, thấy rất tội và chia sẻ. Cán bộ vất vả như thế để làm cho mình, không có lý do gì mà không đợi được."

Chia sẻ của ông cũng là suy nghĩ chung của nhiều người dân tham gia làm CCCD tại khu vực. Bà con ngồi đợi vui vẻ trò chuyện và chờ đến lượt gọi tên. Với trường hợp chị Lê Trịnh Diễm Loan, ở tại Quang Thành 4B thì phải đi làm vào giờ hành chính nên không có thời gian làm CCCD vào ban ngày. Ngồi chờ đến lượt mình, chị Loan chia sẻ: "Với mình phải đi làm vào giờ hành chính nên không có thời gian đi làm CCCD vào ban ngày. Biết có làm cả ban đêm nên tôi rất mừng và đi làm ngay. Chờ đợi một chút không sao cả. Cán bộ tận tình phục vụ như vậy, người dân chúng tôi đã rất cảm ơn rồi".

Đã gần 22 giờ, người dân vẫn còn rất đông, lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã thấm mệt, nhưng các đồng chí vẫn tận tụy phục vụ nhân dân với một tinh thần vui vẻ, phấn khởi. Trung úy Nguyễn Anh Minh - cán bộ Tổ công tác chia sẻ: Tham gia tăng cường từ đầu đợt đến nay cũng đã thấm mệt. Nhưng chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ và đồng hành cùng với bà con nhân dân. So với nhiệm vụ thường ngày trước khi tăng cường về cơ sở thì cũng khá vất vả, nhưng được phục vụ người dân ở tận khu dân cư như thế này thì dù vất vã nhưng chúng tôi cảm  thấy rất là vui và rất sẵn sàng.


Cấp CCCD tại Công an Hòa Hiệp Bắc

Đêm...! Tiếp tục chiến dịch dài ngày, Tổ công tác đang đồng cùng người dân Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam - những địa bàn xa trung tâm của quận. Chúng tôi đến đúng vào đêm làm việc cuối cùng tại Trụ sở Công an địa phương, Tổ công tác đang tập trung làm hết cho những công dân còn lại và chuẩn bị vận chuyển máy về địa điểm mới, để ngày tiếp theo tiếp tục phục vụ bà con nhân dân tại UBND phường. Những lần chuyển địa điểm làm việc, tháo lắp hệ thống thiết bị rất là vất vả, phải mất rất nhiều thời gian. Đã khuya, nhưng Tổ công tác vẫn miệt mài và tận tình phục vụ cho đến những người dân cuối cùng trước khi dời về địa điểm mới. Chị Lê Thị Mỹ Duyên, tổ 12 Hòa Hiệp Bắc, vừa làm xong CCCD cho mình, chị phấn khởi nói: "Em làm công nhân khu công nghiệp, để xin nghỉ một hôm là rất khó khăn nên rất là khó nếu đi ban ngày. Mấy chú công an làm cả ban đêm như ri là tụi em rất mừng, làm xong rồi đỡ lo, mừng lắm, thật lòng em rất cảm ơn".

Đã nhiều ngày tăng cường về cơ sở, mặc dù được thay ca, nghỉ giữa giờ, nhưng áp lực công việc vẫn rất lớn bởi lượng người dân đến làm CCCD là rất đông nên cán bộ Tổ lưu động hầu hư ai cũng gầy đi trông thấy. Tranh thủ vài phút hiếm hoi trong lúc chuẩn bị chuyển hệ thống máy móc về địa điểm khác để phục vụ bà con nhân dân vào sáng sớm ngày mai, Trần Thanh Tài – cán bộ Tổ công tác chia sẻ: Có nhiều đêm anh em làm đến 2, 3 giờ sáng, thấm mệt, nhưng vẫn luôn thường trực một quyết tâm "vì nhân dân phục vụ". Và việc thức đêm, thức hôm đến nay gần như đã quen dần. Làm được việc cho dân, anh em trong đội thấy phấn khởi nên phần mệt nhọc vì thế cũng vơi đi". 


Cấp CCCD tại UBND Hòa Hiệp Nam

Làm việc từ 5 giờ sáng hàng ngày, có những đêm kéo dài đến tận 2-3 giờ sáng hôm sau, và tăng cường cả vào ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật. Vất vả, khó khăn là điều thấy rõ nhưng bằng tinh thần trách nhiệm, cán bộ chiến sĩ công an quận không nề hà và sẵn sàng khắc phục để làm tốt nhiệm vụ được giao. Trong tổ công tác, có những cán bộ nữ như Nguyễn Đình Thảo Uyên, Phan Thị Thu Thủy, Bùi Thị Thu Sương... Phụ nữ chắc chắn có nhiều vướng bận gia đình, con cái... Song, vì công việc chung, các đ/c đã gác lại việc gia đình, khắc phục mọi khó khăn trở ngại để thực hiện nhiệm vụ bằng bằng tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Tính đến ngày 14/6/2021, Công an quận Liên Chiểu đã thực hiện trên 84.000 hồ sơ CCCD. Trong đó có trên 79.000 hồ sơ thường trú và trên 4.800 hồ sơ tạm trú. 

Thục Anh

 

 

 

* Ý kiến góp ý về Bản tin xin gửi về:

- Đ/c Hoàng Thị Hải Yến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; số điện thoại: 0905.104325; email: yenhth1@danang.gov.vn

- Đ/c Hồ Văn Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; số điện thoại: 0988.408.776; email: hotrung70@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 6 4 0 1 3 6
Hôm nay: 10.767
Hôm qua: 12.496
Tuần này: 0
Tháng này: 51.451
Tổng cộng: 16.640.136
Đăng nhập