Các thủ tục hành chính Kho Bạc Nhà nước (Ban hành kèm Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 của Bộ Tài chính)
Cập nhật lúc: 14:19 - 15/09/2020 Lượt xem: 6312

 

Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 của Bộ Tài chính Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính: Tải về file pdfTải về file word.

 

CÁCTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KBNN
(Ban hành kèm Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 của Bộ Tài chính)

 

   1. Thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN

   2. Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước

   3. Thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN

   4. Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN

   5. Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp

   6. Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

   7. Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua KBNN

   8. Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN

   9. Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước

   10. Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN

   11. Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN

 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 7 3 0 8 9 2
Hôm nay: 7.427
Hôm qua: 13.444
Tuần này: 88.247
Tháng này: 142.207
Tổng cộng: 16.730.892
Đăng nhập