Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021


Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 03/6/2021 của UBND quận Liên Chiểu về  Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021:

 

TẢI VỀ

 

 

 

Tin cùng chuyên mục