Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 4 năm 2022 (04/05/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ the...
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật công tác thanh tra năm 2022 (05/04/2022)
Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2022 c...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
  Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ ...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 9 4 5 7 0 2
Hôm nay: 217
Hôm qua: 5.144
Tuần này: 16.525
Tháng này: 73.929
Tổng cộng: 12.945.702
Đăng nhập