Thanh niên Hòa Hiệp Nam hỗ trợ công dân về các thủ tục hành chính (06/06/2021)
Sáng ngày 5/6, Thanh niên Hòa Hiệp Nam triển khai thực hiện "Ngày thứ 7 tình nguyện". Theo đó, các ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 5 năm 2021 (02/06/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 5 năm 2021:   TẢI VỀ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 4 năm 2021 (07/05/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 4 năm 2021:   TẢI ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 3 năm 2021 (04/04/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 3 năm 2021:   TẢI ...
LIÊN CHIỂU TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CNTT (09/04/2021)
Chiều ngày 9/4, UBND quận Liên Chiểu tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin và sử dụng chức năng kết...
Liên Chiểu: Đối thoại giữa lãnh đạo quận và thanh niên về công tác cải cách hành chính (19/03/2021)
Sáng 19/3, UBND quận Liên Chiểu phối hợp Quận đoàn tổ chức diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo quận vớ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 02 năm 2021 (04/03/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 02 năm 2021: TẢI VỀ &nb...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 01 năm 2021 (05/02/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 01 năm 2021:   &nb...
Tổ chức Hội thi “Viết sáng kiến kinh nghiệm đột phá về công tác cải cách hành chính” trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021 (19/01/2021)
  Kế hoạch số 8/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND quận về Tổ chức Hội thi "Viết sáng kiến kinh n...
Hòa Hiệp Bắc ứng dụng công nghệ thông tin - xây dựng thành công nền hành chính điện tử ở địa phương (12/01/2021)
Ứng dụng công nghệ thông tin là giải pháp quan trọng nhằm cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chấ...