Báo cáo trực tuyến Báo cáo trực tuyến

Bạn chưa đăng nhập !
 
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 11 năm 2023 (01/12/2023)
Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 11 năm 2023:   TẢI VỀ &nb...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 10 năm 2023 (02/11/2023)
Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 10 năm 2023: TẢI VỀ   &nb...
Tổng kết, đánh giá kết quả thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm Giai đoạn 2003 – 2023 (16/10/2023)
Báo cáo số 3596/BC-UBND ngày 14/10/2023 của UBND quận Liên Chiểu về Tổng kết, đánh giá kết quả thi ...
Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn quận Liên Chiểu (16/10/2023)
Báo cáo số 3588/BC-UBND ngày 14/10/2023 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả tổ chức các hoạt động h...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 9 năm 2023 (04/10/2023)
Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 9 năm 2023:   TẢI VỀ ...
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 của quận Liên Chiểu (25/09/2023)
Báo cáo số 3338/BC-UBND ngày 22/9/2023 của UBND quận Liên Chiểu về tình hình thực hiện nhiệm vụ kin...
Kết quả thực hiện nhiệm vụ an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu trong 9 tháng đầu năm 2023 (21/09/2023)
Báo cáo số 3259/BC-UBND ngày 18/9/2023 của UBND quận Liên Chiểu về kết quả thực hiện nhiệm vụ an to...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 8 năm 2023 (06/09/2023)
Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 8 năm 2023:   TẢI VỀ &nbs...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 7 năm 2023 (04/08/2023)
Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 7 năm 2023:   TẢI VỀ &nbs...