Báo cáo trực tuyến Báo cáo trực tuyến

Bạn chưa đăng nhập !
 
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 8 năm 2021 (20/09/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 8 năm 2021: TẢI VỀ  ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 7 năm 2021 (02/08/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 7 năm 2021:   TẢI VỀ...
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021 (08/06/2021)
Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 03/6/2021 của UBND quận Liên Chiểu về  Tình hình thực hiện nhiệm v...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 6 năm 2021 (04/06/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 6 năm 2021:   TẢI VỀ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 5 năm 2021 (02/06/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 5 năm 2021:   TẢI VỀ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 4 năm 2021 (07/05/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 4 năm 2021:   TẢI ...
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021 (28/04/2021)
Báo cáo số 111BC-UBND ngày 27/4/2021 của UBND quận Liên Chiểu về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 3 năm 2021 (04/04/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 3 năm 2021:   TẢI ...