Báo cáo trực tuyến Báo cáo trực tuyến

Bạn chưa đăng nhập !
 
Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 6 năm 2022 (04/07/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 6 năm 2022: TẢI VỀ  ...
Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 5 năm 2022 (03/06/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 5 năm 2022: TẢI VỀ  ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 4 năm 2022 (04/05/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 4 năm 2022: TẢI VỀ  ...
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh Quí I và phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2022 quận Liên Chiểu (05/04/2022)
Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2022 của UBND quận Liên Chiểu về Tình hình thực hiện nhiệ...
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật công tác thanh tra năm 2022 (05/04/2022)
Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2022 của UBND quận Liên Chiểu về Tuyên truyền, phổ biến,...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
  Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 3 năm 2022: TẢI VỀ ...