Video tuyên truyền

  • Hẹn giờ giao dịch hành chính và khám chữa bệnh

  • "Ai ở đâu thì ở đó"

  • VIDEO TRUYÊN TRUYỀN

  • DVCTT mức 3


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 2 0 1 6 3 7
Hôm nay: 2.077
Hôm qua: 6.756
Tuần này: 2.077
Tháng này: 20.920
Tổng cộng: 13.201.637
Đăng nhập