Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN (15/09/2020)
Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đ...
Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước (15/09/2020)
  Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đ...
Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN (15/09/2020)
Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN (1...
Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (15/09/2020)
  Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thu...
Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN (15/09/2020)
Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước ...
Thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN (15/09/2020)
Thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước...
Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước (15/09/2020)
Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước (1) Tên...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 1 7 1 7 0 1
Hôm nay: 1.540
Hôm qua: 6.196
Tuần này: 12.194
Tháng này: 149.450
Tổng cộng: 13.171.701
Đăng nhập