Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
1358/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2023 09/05/2023
1315/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc tiếp nhận viên chức giáo viên về giảng dạy tại các trường tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2023 28/04/2023
999/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Hành động thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn quận Liên Chiểu 05/04/2023
1000/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn quận Liên Chiểu 05/04/2023
970/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện Đề án định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn quận Liên Chiểu 03/04/2023
898/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội quí I và nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2023 28/03/2023
901/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2023 28/03/2023
867/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Liên Chiểu - quận môi trường” năm 2023 27/03/2023
855/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện Chương trình An sinh xã hội năm 2023 trên địa bàn quận Liên Chiểu 24/03/2023
849/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả thực hiện nhiệm vụ an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu trong Quý 1 năm 2023 24/03/2023
819/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2023 22/03/2023
827/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tuyên truyền về an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2023 22/03/2023
762/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác tuyên truyền và hỗ trợ khuyến công năm 2023 trên địa bàn quận Liên Chiểu 16/03/2023
745/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác trẻ em năm 2023 trên địa bàn quận Liên Chiểu 15/03/2023
709/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh Quí I và nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2023 quận Liên Chiểu 14/03/2023
710/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và Chủ đề năm 2023 trên địa bàn quận Liên Chiểu 14/03/2023
697/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 trên địa bàn quận Liên Chiểu 13/03/2023
648/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2023 09/03/2023
627/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 của Uỷ ban nhân dân quận Liên Chiểu 08/03/2023
616/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Phối hợp tổ chức triển khai xử lý tình trạng người lang thang, lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng trên địa bàn quận Liên Chiểu 2023 07/03/2023
601/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn quận Liên Chiểu trong năm 2023 06/03/2023
584/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2023 03/03/2023
596/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện Chương trình “Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn quận Liên Chiểu 03/03/2023
498/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn quận Liên Chiểu 27/02/2023
474/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2023 24/02/2023
467/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2023 23/02/2023
433/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 trên địa bàn quận Liên Chiểu 22/02/2023
336/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước của Quận Liên Chiểu năm 2023 15/02/2023
335/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kiểm tra công tác an toàn thực phẩm, xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và y tế học đường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2023 15/02/2023
316/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới quận Liên Chiểu năm 2022 14/02/2023
306/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2022 13/02/2023
289/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 10/02/2023
276/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 trên địa bàn quận Liên Chiểu 09/02/2023
284/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 trên địa bàn quận Liên Chiểu 09/02/2023
178/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu 31/01/2023
72/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2023 10/01/2023
517/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả thực hiện nhiệm vụ an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2022 21/12/2022
481/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 02/12/2022
173/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” và Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn quận 18/10/2022
174/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn quận Liên Chiểu 18/10/2022
377/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận Liên Chiểu 08/10/2022
166/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn quận Liên Chiểu đến năm 2030 06/10/2022
370/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Thi hành án hành chính năm 2022 trên địa bàn quận Liên Chiểu 05/10/2022
366/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn quận 03/10/2022
360/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả thực hiện nhiệm vụ an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu 9 tháng đầu năm 2022 30/09/2022
312/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 và kế hoạch năm 2023 25/08/2022
1715/UBND-PYT UBND quận Liên Chiểu Tăng cường công tác đảm bảo ATTP trong mùa du lịch và mùa nắng nóng trên địa bàn quận 04/08/2022
238/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn quận Liên Chiểu 11/07/2022
167/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn quận Liên Chiểu 31/05/2022
86/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2022 22/04/2022
160/BC-BCĐ Ban chỉ đạo Kết quả triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị” trên địa bàn quận năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 19/04/2022
71/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổ chức Cuộc thi “Thiết kế tài liệu tuyên truyền về cải cách hành chính” trên địa bàn quận Liên Chiểu​ 07/04/2022
67/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật công tác thanh tra năm 2022 04/04/2022
81/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 11/KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới 04/04/2022
66/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện “5 xây”, “3 chống”; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2022 01/04/2022
79/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh Quí I và phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2022 quận Liên Chiểu 01/04/2022
55/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số Quận Liên Chiểu giai đoạn 2021 - 2025 21/03/2022
49/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2022 09/03/2022
45/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Phối hợp tổ chức triển khai xử lý tình trạng người lang thang, lang thang xin ăn, xin ăn biến trướng trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2022 08/03/2022
46/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác trẻ em năm 2022 trên địa bàn quận Liên Chiểu 08/03/2022
47/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường đến năm 2025 trên địa bàn quận Liên Chiểu 08/03/2022
40/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 trên địa bàn quận Liên Chiểu 03/03/2022
32/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước của Quận Liên Chiểu năm 2022 21/02/2022
109/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Phát động cuộc thi viết tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (04/10/1962 - 04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10/2001 – 04/10/2021); Thi ảnh về công tác PCCC&CNCH trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/06/2021
169/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021 03/06/2021
96/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 31/05/2021
95/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (01/6-30/6/2021) và kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 trên địa bàn quận Liên Chiểu 28/05/2021
111/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021 27/04/2021
79/KH-BCĐ Ban chỉ đạo Triển khai thực hiện mục tiêu chất lượng của UBND quận Liên Chiểu trong năm 2021 15/04/2021
74/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021 14/04/2021
73/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận Liên Chiểu 14/04/2021
77/KH-UBND Ban chỉ đạo Phối hợp hoạt động liên ngành về công tác Dân số và Phát triển năm 2021 - 2025 13/04/2021
89/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận Liên Chiểu (từ khi triển khai công tác bầu cử đến ngày 12 tháng 4 năm 2021) 13/04/2021
69/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 12/04/2021
71/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em 12/04/2021