Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
1358/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2023 09/05/2023
1315/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc tiếp nhận viên chức giáo viên về giảng dạy tại các trường tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2023 28/04/2023
999/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Hành động thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn quận Liên Chiểu 05/04/2023
1000/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn quận Liên Chiểu 05/04/2023
970/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện Đề án định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn quận Liên Chiểu 03/04/2023
898/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội quí I và nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2023 28/03/2023
901/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2023 28/03/2023
867/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Liên Chiểu - quận môi trường” năm 2023 27/03/2023
855/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện Chương trình An sinh xã hội năm 2023 trên địa bàn quận Liên Chiểu 24/03/2023
849/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả thực hiện nhiệm vụ an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu trong Quý 1 năm 2023 24/03/2023
819/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2023 22/03/2023
827/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tuyên truyền về an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2023 22/03/2023
762/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác tuyên truyền và hỗ trợ khuyến công năm 2023 trên địa bàn quận Liên Chiểu 16/03/2023
745/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác trẻ em năm 2023 trên địa bàn quận Liên Chiểu 15/03/2023
709/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh Quí I và nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2023 quận Liên Chiểu 14/03/2023
710/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và Chủ đề năm 2023 trên địa bàn quận Liên Chiểu 14/03/2023
697/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 trên địa bàn quận Liên Chiểu 13/03/2023
648/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2023 09/03/2023
627/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 của Uỷ ban nhân dân quận Liên Chiểu 08/03/2023
616/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Phối hợp tổ chức triển khai xử lý tình trạng người lang thang, lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng trên địa bàn quận Liên Chiểu 2023 07/03/2023