Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
110/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn quận Liên Chiểu 25/05/2020
104/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu V/v xử lý phản hồi thông tin báo chí “Bao giờ cấp sổ đỏ đất rừng sản xuất cho người dân đèo Hải Vân” tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu 21/05/2020
723/UBND-PYT UBND quận Liên Chiểu V/v tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm 19/05/2020
657/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường” 12/05/2020
89/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả thực hiện Chiến lược Bình đẳng giới quận Liên Chiểu giai đoạn 2011 - 2020 và đề xuất chiến lược 2021 - 2030 04/05/2020
51/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật 28/04/2020
81/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả cải cách thủ tục hành chính và mức độ đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trên địa bàn quận Liên Chiểu 28/04/2020
76/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020 22/04/2020
06/KH-BCĐ Ban chỉ đạo Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 14/04/2020
05/KH-BCĐ Ban chỉ đạo Triển khai công tác an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 08/04/2020
46/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác trẻ em năm 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu 27/03/2020
54/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quí I và nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2020 23/03/2020
42/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Phát động tham gia Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 17/03/2020
38/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 16/03/2020
40/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 16/03/2020
189/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Cần mở rộng cầu Bà Xí” 03/03/2020
191/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Ngổn ngang gạch lát vỉa hè” 03/03/2020
31/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước của Quận Liên Chiểu năm 2020 03/03/2020
32/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 03/03/2020
411/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng, ban và UBND các phường thực hiện trong năm 2020 21/02/2020