Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
275/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019 31/10/2019
278/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của UBND thành phố giao cho UBND quận Liên Chiểu 31/10/2019
4739/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Về thành lập Ban Chỉ đạo ISO và bổ nhiệm đại diện lãnh đạo Hệ thống quản lý chất lượng của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu 30/10/2019
111/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc sửa đổi Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019 của UBND quận Liên Chiểu về thi tuyển Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2019 23/10/2019
108/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc thi tuyển Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2019 16/10/2019
1203/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Rác tràn xuống đường” 14/10/2019
3984/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc phê duyệt Quy trình giám sát dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Liên Chiểu giai đoạn 2019 - 2021 24/09/2019
228/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 trên địa bàn quận Liên Chiểu (2015 - 2019) 23/09/2019
223/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn quận Liên Chiểu 19/09/2019
224/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2018 của quận Liên Chiểu và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 19/09/2019
221/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 17/09/2019
20/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân quận Về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND quận Liên Chiểu khóa IV, Nhiệm kỳ 2016 - 2021 06/09/2019
969/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Bảng tên rớt chữ” 28/08/2019
209/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019 23/08/2019
204/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” và “Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam” trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2019 20/08/2019
93/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2019 và định hướng đến năm 2025 20/08/2019
94/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2019 - 2020 20/08/2019
04/KH-BCĐ Ban chỉ đạo Triển khai đợt kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019 16/08/2019
87/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 10/5/2019 của UBND quận Liên Chiểu về việc thi tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2019 05/08/2019
855/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Lấn chiếm lòng đường để đỗ xe, họp chợ” 31/07/2019