Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
6/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021 trên địa bàn quận Liên Chiểu 11/01/2021
03/BC-BCĐ Ban chỉ đạo Tình hình thực hiện công tác Dân số và phát triển năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 07/01/2021
145/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021 29/12/2020
337/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả thực hiện công tác Bình đẳng giới quận Liên Chiểu năm 2020 24/12/2020
318/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác giảm nghèo năm 2020 14/12/2020
4116/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Ban hành quy định thực hiện thí điểm liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đăng ký mã số thuế và thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quận Liên Chiểu 11/12/2020
316/BC-UBND Ban chỉ đạo Tình hình thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu 09/12/2020
313/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc quản lý, khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật trên địa bàn quận Liên Chiểu 07/12/2020
309/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 04/12/2020
312/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 04/12/2020
2050/UBND-PYT UBND quận Liên Chiểu Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 02/12/2020
298/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2020 24/11/2020
296/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2019 của quận Liên Chiểu và các cơ quan, đơn vị trênđịa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 18/11/2020
287/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 13/11/2020
268/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 09/11/2020
269/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả hoạt động trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn quận Liên Chiểu từ năm 2015 đến năm 2019 09/11/2020
256/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020 26/10/2020
258/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000 - 2020) và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025 26/10/2020
1713/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Họp chợ cạnh đường sắt” 16/10/2020
1654/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi một số thông tin báo Đà Nẵng phản ánh trên địa bàn phường Hòa Minh 09/10/2020