Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
47/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kiểm tra và tuyên truyền việc chấp hành Quy định hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại các cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch trên địa bàn quận Liên Chiểu 10/03/2021
46/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Công tác truyền thông và thông tin đối ngoại trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021 09/03/2021
45/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai xây dựng Phường thân thiện môi trường trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021 05/03/2021
42/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2021 trên địa bàn quận Liên Chiểu 03/03/2021
38/BC-BCĐ Ban chỉ đạo Tình hình thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố đến năm 2020 theo Quyết định số 2526-QĐ/TU ngày 30/11/2016 của Thành ủy Đà Nẵng đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm của quận Liên Chiểu tháng 02 năm 2021 27/02/2021
37/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn quận Liên Chiểu 26/02/2021
38/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021 26/02/2021
33/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021 24/02/2021
35/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại quận Liên Chiểu 24/02/2021
302/UBND-PYT UBND quận Liên Chiểu V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau dịp Tết Nguyên đán 2021 23/02/2021
30/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả công tác triển khai thực hiện đề án “Xây dựng Liên Chiểu - quận thân thiện môi trường” giai đoạn 2018 - 2020 22/02/2021
30/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 18/02/2021
541/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng, ban và UBND các phường thực hiện trong năm 2021 08/02/2021
542/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Chương trình công tác năm 2021 của UBND quận 08/02/2021
13/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước năm 2021 27/01/2021
342/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021 26/01/2021
12/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2021 22/01/2021
8/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổ chức Hội thi “Viết sáng kiến kinh nghiệm đột phá về công tác cải cách hành chính” trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021 14/01/2021
7/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021 12/01/2021
5/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 trên địa bàn quận Liên Chiểu 11/01/2021