Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
377/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận Liên Chiểu 08/10/2022
166/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn quận Liên Chiểu đến năm 2030 06/10/2022
370/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Thi hành án hành chính năm 2022 trên địa bàn quận Liên Chiểu 05/10/2022
366/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn quận 03/10/2022
360/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả thực hiện nhiệm vụ an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu 9 tháng đầu năm 2022 30/09/2022
312/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 và kế hoạch năm 2023 25/08/2022
1715/UBND-PYT UBND quận Liên Chiểu Tăng cường công tác đảm bảo ATTP trong mùa du lịch và mùa nắng nóng trên địa bàn quận 04/08/2022
238/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn quận Liên Chiểu 11/07/2022
167/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn quận Liên Chiểu 31/05/2022
86/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2022 22/04/2022
160/BC-BCĐ Ban chỉ đạo Kết quả triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị” trên địa bàn quận năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 19/04/2022
71/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổ chức Cuộc thi “Thiết kế tài liệu tuyên truyền về cải cách hành chính” trên địa bàn quận Liên Chiểu​ 07/04/2022
67/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật công tác thanh tra năm 2022 04/04/2022
81/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 11/KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới 04/04/2022
66/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện “5 xây”, “3 chống”; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2022 01/04/2022
79/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh Quí I và phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2022 quận Liên Chiểu 01/04/2022
55/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số Quận Liên Chiểu giai đoạn 2021 - 2025 21/03/2022
49/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2022 09/03/2022
45/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Phối hợp tổ chức triển khai xử lý tình trạng người lang thang, lang thang xin ăn, xin ăn biến trướng trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2022 08/03/2022
46/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác trẻ em năm 2022 trên địa bàn quận Liên Chiểu 08/03/2022