Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
55A/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 01/07/2014
168/TB-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển chức danh công chức lãnh đạo các cơ quan hành chính thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2014. 25/06/2014
01/CT-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc nghiêm cấm sử dụng hộp thư điện tử công cộng trong hoạt động công vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc quận và UBND các phường 20/06/2014
2252/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp quận Liên Chiểu. 02/06/2014
2243/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh công chức lãnh đạo các cơ quan hành chính thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2014 29/05/2014
48/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Công tác gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện "Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" năm 2014 27/05/2014
112/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 27/05/2014
46/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6, chiến dịch ra quân Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam cấp thành phố trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2014. 26/05/2014
45/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tháng hành động vì Trẻ em quận Liên Chiểu năm 2014 26/05/2014
110/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT - XH, QP - AN tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2014. 23/05/2014
109/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn quận Liên Chiểu. 21/05/2014
121/TB-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các phòng chuyên môn và UBND các phường năm 2013 29/04/2014
83/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2014 24/04/2014
37/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn quận Liên Chiểu 15/04/2014
54/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và nhiệm trọng trọng tâm quý II năm 2014 27/03/2014
53/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình triển khai Chương trình hoạt động "Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014" Quý 1/2014 và Kế hoạch quý II/2014 trên địa bàn quận Liên Chiểu. 27/03/2014
1145/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Ban hành kế hoạch công tác thanh niên năm 2014 của UBND quận Liên Chiểu 26/03/2014
49/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổng kết 2 năm thực hiện công tác vận động 3 hơn trong cải cách hành chính 18/03/2014
26/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Hưởng ứng Ngày Nước Thế giới trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2014 17/03/2014
25/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2014 trên địa bàn quận Liên Chiểu. 14/03/2014