Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
601/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn quận Liên Chiểu trong năm 2023 06/03/2023
584/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2023 03/03/2023
596/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện Chương trình “Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn quận Liên Chiểu 03/03/2023
498/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn quận Liên Chiểu 27/02/2023
474/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2023 24/02/2023
467/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2023 23/02/2023
433/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 trên địa bàn quận Liên Chiểu 22/02/2023
336/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước của Quận Liên Chiểu năm 2023 15/02/2023
335/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kiểm tra công tác an toàn thực phẩm, xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và y tế học đường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2023 15/02/2023
316/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới quận Liên Chiểu năm 2022 14/02/2023
306/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2022 13/02/2023
289/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 10/02/2023
276/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 trên địa bàn quận Liên Chiểu 09/02/2023
284/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 trên địa bàn quận Liên Chiểu 09/02/2023
178/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu 31/01/2023
72/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2023 10/01/2023
517/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả thực hiện nhiệm vụ an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2022 21/12/2022
481/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 02/12/2022
173/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” và Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn quận 18/10/2022
174/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn quận Liên Chiểu 18/10/2022