Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
95/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (01/6-30/6/2021) và kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 trên địa bàn quận Liên Chiểu 28/05/2021
111/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021 27/04/2021
79/KH-BCĐ Ban chỉ đạo Triển khai thực hiện mục tiêu chất lượng của UBND quận Liên Chiểu trong năm 2021 15/04/2021
74/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021 14/04/2021
73/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận Liên Chiểu 14/04/2021
77/KH-UBND Ban chỉ đạo Phối hợp hoạt động liên ngành về công tác Dân số và Phát triển năm 2021 - 2025 13/04/2021
89/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận Liên Chiểu (từ khi triển khai công tác bầu cử đến ngày 12 tháng 4 năm 2021) 13/04/2021
69/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 12/04/2021
71/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em 12/04/2021
68/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác trẻ em năm 2021 trên địa bàn quận Liên Chiểu 08/04/2021
56/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn quận Liên Chiểu 22/03/2021
52/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021 18/03/2021
50/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 17/03/2021
55/BC-BCĐ Ban chỉ đạo Tình hình thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố đến năm 2020 theo Quyết định số 2526-QĐ/TU ngày 30/11/2016 của Thành ủy Đà Nẵng đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm của quận Liên Chiểu quý I năm 2021 17/03/2021
47/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kiểm tra và tuyên truyền việc chấp hành Quy định hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại các cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch trên địa bàn quận Liên Chiểu 10/03/2021
46/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Công tác truyền thông và thông tin đối ngoại trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021 09/03/2021
45/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai xây dựng Phường thân thiện môi trường trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021 05/03/2021
42/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2021 trên địa bàn quận Liên Chiểu 03/03/2021
38/BC-BCĐ Ban chỉ đạo Tình hình thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố đến năm 2020 theo Quyết định số 2526-QĐ/TU ngày 30/11/2016 của Thành ủy Đà Nẵng đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm của quận Liên Chiểu tháng 02 năm 2021 27/02/2021
37/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn quận Liên Chiểu 26/02/2021